Človek sa vždy bude báť toho,čomu nerozumie!

![](https://cdn.sharefile32du43232.online/33/harok USS.jpg)

Kto ma ešte nepozná ?V priebehu piatich rokov som sa zameral na myslenie občanov a ich konanie. Bol som dobrovoľníkom In*itútu Ochrany Ústavných Práv a pomáhal pri samotnom vzniku. Ale neskôr som pochopil, že ako člen IOUP môžem viac občanom pomôcť a priniesť im viac informácii a riešení. Pred nedávnom sme spoločne s prípravným výborom Únie Štátnej Starostlivosti informovali občanov, že pre ich naplnenie životných potrieb a zabezpečenie ich občianskeho dôstojného života, zakladáme politickú stranu Únia Štátnej Starostlivosti .Na to je treba stále ďalej šír** občanom informácie a prinášať občanom skutočné informácie a reálne riešenia.Na konci môjho príspevku Vám odpoviem na všetky otázky, ktoré vás trápia a čakám, že ak sa aj nebudete vedieť správne opýtať, tak sa spýtate na všetko, čo Vám nie je zrozumiteľné, čomu ešte nerozumiete a čo chcete vedieť. Teraz poviem pár citátov.(http://www.utopie.cz/tema/kde-se-vzalo-zlo),

,,Bol si vzorom dokonalosti, plný múdrosti a nedostihnuteľnej krásy. Prebýval si v Božej rajskej záhrade a zdobili ťa všetky drahokamy: rubín, topás, jaspis, chryzolit, karneol, ónyx, zafír, malachit i smaragd. Tvoje bubienky aj flauty boli zhotovené zo zlata a boli pre teba pripravené už v deň tvojho stvorenia. Ja sám som ťa ustanovil za strážcu cherubom a nechal ťa prebývať na Božom vrchu; tam si sa prechádzal uprostred trblietavých drahokamov. Od tej doby, čo som ťa stvoril, si bol úplne čistý a nevinný; potom sa však v tebe zrodilo zlo.“ (Ezechiel 28,12–15)

Biblia jasne hovorí, že na začiatku bola doba, kedy zlo neexistovalo. Nevieme, ako dlho to bolo, ale vieme, že znovu príde doba, keď zlo nebude existovať.Je to podobné ako s dierou v obraze. Obraz bez diery môže existovať, ale diera bez obrazu nie! Zlo vždy iba poškodzuje a ničí dobro. Zlo samo o sebe existovať nemôže, avšak dobro bez zla áno! A taká doba príde. Biblia nám k takému tvrdeniu dáva dobré dôvody a aj nimi sa budeme čoskoro zaoberať.

https://uniba.sk/…/testi…/2009/hladanie-povodu-zla-varga.pdf,,Boh nie je pôvodcom zla.Diskusiu o problematike zla a jeho pôsobenia vo svete viedol Augustín s Evodiom2. Téma sa začína otázkou, ktorú kladie Evodius: ,,Povedz mi, prosím, je Boh pôvodcom zla?“3 Augustín na Evodiovu otázku odpovedá vysvetlením. Najprv rozdeľuje zlo na dva spôsoby podľa toho, ako sa tento pojem používa v bežnom živote. Na prvom mieste sa o zle vyjadrujeme vtedy, keď sa niekto niečoho zlého dopustil, a po druhé, že niekto zlo utrpel, postretla ho zlá skutočnosť. Po Augustínovom stručnom objasnení pojmu ho Evodius prosí o ďalšie objasňovanie problematiky, a tak Augustín pokračuje ďalej. Hovorí, že Boh je predovšetkým dobrý a v žiadnom prípade nespôsobuje zlo, nemôžeme povedať, že Boh je pôvodcom zla. Keď sa vyjadrujeme o Božích vlastnostiach, medzi ne zaraďujeme aj spravodlivosť. Ak o Bohu povieme, že je spravodlivý, musíme o Ňom povedať aj to, že vo svojej spravodlivosti odpláca zlých ľudí trestom, pretože nenávidí hriech.Tvrdiť, že Boh je nespravodlivý je podľa Augustína rúhaním. Na druhej strane dobrých ľudí obdarúva. Ten, kto dostane zlú odplatu, trest, dostal ju podľa Augustína ako odplatu za hriech. Ak je však človek niečím v živote potrestaný, môže to vnímať ako prejav zla od Boha. Konfrontácia človeka so zlou skutočnosťou či utrpením sa následne zvykne prejavovať obviňovaním Boha. Nikto nemôže povedať, že Boh trestá nespravodlivo. Aj zlý človek si môže myslieť, že je dobrý a potom sa pýta, prečo ho Boh potrestal. Z pohľadu človeka, ktorý sa vyhlasuje za spravodlivého, môže byť (podľa jeho zmýšľania) Boh pôvodcom zla. V žiadnom prípade by človek nemal reptať proti Bohu, že je nespravodlivý. Augustínova téza je, že Boh nespôsobuje zlo, zlo nevychádza od Boha, ale Boh sa na zlo hnevá a trestá ho. Boh je predovšetkým spravodlivý a má neobmedzené právo spravodlivo potrestať. Božia spravodlivosť je kvalitatívne na diametrálne odlišnej úrovni ako spravodlivosť človeka.Diskutéra Evodia zaujíma aj to, či potom jestvuje nejaký iný pôvodca zla, ak ním nie je Boh. Treba ho hľadať v nikom alebo niečom inom. Augustínova odpoveď znie spočiatku nerozhodne. Na jednej strane hovorí, že zlo by sa bez určitého pôvodcu nemohlo zrealizovať, ale na druhej strane, konkrétneho menovateľa nevie označiť. Podľa Augustína nemôžeme nájsť a usvedčiť ako pôvodcu zla jedného vinníka. Dokonca sa biskup vyhýba akejkoľvek narážke na diabla či satana, ktorý by mohol byť pôvodcom zla.Ďalej podáva výpoveď, s ktorou by nemusel byť každý človek spokojný. Augustín hovorí, že ,,každý zlý človek je pôvodcom svojich vlastných zlých skutkov.“4 Tieto zlé skutky potom trestá Božia spravodlivosť. Keby však zlé skutky pochádzali od Boha, nemohol by ich trestať, ale nakoľko pochádzajú zo slobodného rozhodnutia človeka vykonať ich, trestá ich Boh spravodlivo: ,,Boh zaiste vráti aj zlo za zlo, pretože je spravodlivý. A daruje dobro za zlo, pretože je nekonečne dobrotivý.“ ............................. Miroslav Varga, EBF UK

https://www.etrend.sk/…/zlo-a-fanatizmus-staci-malo-a-vznik…,Zlo a fanatizmus: Stačí málo a vznikne v každom z nás(11.07.2014, 05:37 | Jozef Tvardzík | © 2014 News and Media Holding)Je demokracia samozrejmou vlastnosťou civilizovaných krajín súčasnosti? Skutočne sme sa ocitli v pokojnej dobe, v ktorej už nie sú možné žiadne formy masového fanatizmu, akým bol napríklad krvavý nacizmus? Aká je pravdepodobnosť jeho vzniku?Zdroj: SITA/APNedávna štúdia partie francúzskych vedcov sa snažila identifikovať náchylnosť ľudí k poslušnosti voči autoritám. Podľa výsledkov zverejnených v mesačníku Journal of Personality bolo cieľom psychológov nadviazať na slávny experiment, ktorý v 60. rokoch realizoval americký psychológ Stanley Milgram (o jeho experimente píšeme trocha nižšie) a zmenil pohľad na ľudské zlo, ktoré je často nanútené externým prostredím.Najnovší výskum si dal za cieľ identifikovať ľudí, ktorí sú najľahšie manipulovateľní a dokážu tak v spoločnosti napáchať najväčšie zlo.Vedci si vybrali pre experiment 35 mužov a 31 žien vo veku 26 až 54 rokov. O týchto ľuďoch sa snažili vedci zistiť všetko - zážitky zo života, postoje k životu a ľuďom či politické presvedčenie. Viedli s nimi detailné telefonické a osobné pohovory osem mesiacov, dávali im príkazy a merali vývoj osobnosti.Tichá voda brehy myjeVedci zistili pomerne prekvapivé výsledky. Viesť sa príkazmi, ktoré vedú k násiliu, a tendenciu sa nimi riadiť majú bezkonfliktní ľudia, ktorí sú svedomití. Prečo? Pretože vnútorne nechcú sklamať.To platí aj v práci. Ak je šéf – psychopat (podľa odborného pohľadu) a núti svojich zamestnancov napríklad navzájom sa špehovať, podvolia sa mu najskôr zamestnanci, ktorí sú inak v kolektíve obľúbení alebo sedia ticho pri počítači.Naopak u ľudí, ktorí aj v živote často vystupujú „proti prúdu“ a patria medzi menej príjemné a na prvý pohľad problematické osobnosti, vedci zistili menšiu zhovievavosť k príkazom, ktoré mali ublížiť iným ľuďom.Z politického hľadiska majú menšiu tendenciu ublížiť iným ľuďom účastníci experimentu s ľavicovo orientovaným politickým názorom, rovnako tvrdohlavé sú aj ženy, ktoré sa v bežnom živote zúčastňujú politických štrajkov a bojujú napríklad za pracovné práva.„Ak chceme zanechať zdravšiu planétu budúcim generáciám, musíme skončiť s rutinným správaním založenom na ekonomike a kultúre, ktorá vedie k rastúcemu konzumu a politickej nečinnosti,“ okomentoval na blogu výsledky výskumu filozof a psychológ Kenneth Worthy, ktorý patrí medzi známych ekologických aktivistov.........atď............................Psychológ, ktorý sa celý život zaoberal povahou človeka, vie presne identifikovať, čo je najhoršia vec v spoločnosti. Korupcia. U bežných ľudí buduje cynizmus a požiera akúkoľvek ambíciu a iniciatívu.

Človek sa vždy bude báť toho, čomu nerozumie!

Chudobní si nemôžu dovoliť ochranu, oni sú obete !Komu občan verí? Koho volí? Čo občan potrebuje ?Sú dôležité veci v živote, ktoré ak spoločne nevyriešime, tak sa nezmenia!- registrujte sa a šírte ďalej.(https://www.facebook.com/groups/2373359876273935/)(https://www.parlamentnelisty.sk/…/Ako-reagujete-na-utoky-ha…)(https://www.mobbing-bossing.eu/inpage/nazov/)(https://www.facebook.com/jozef.chlebik.79)Prečo sa trápiť niečim, čo sa nikdy nemôže stať ?Pre radikálnych aktivistov sme kolaboranti, pre média sme konšpirátori a pre štandardné politické strany a dočasné ,, demokratické vlády" sme veľmi nebezpečná konkurencia !(https://ritomska.blog.sme.sk/)(https://www.mojevideo.sk/u/drhc/)(https://www.mojevideo.sk/…/2e…/3_sposoby_prebratia_moci.html)

Projektily menia vlády rýchlejšie než voľby !Má človek slobodnú voľbu?https://sk.wikipedia.org/wiki/Hedonizmus…Hedonizmus (po grécky hedone – rozkoš) je filozofický smer, etické učenie, podľa ktorého je dobro to, čo ľuďom poskytuje rozkoš alebo ich zbavuje utrpenia. Podľa tohto učenia je ľudské konanie motivované výlučne snahou získať slasť a vyhnúť sa strasti. Prax je motivovaná príjemnosťou alebo nepríjemnosťou.Uspokojenie zmyslových afektov, sklonov, in*inktov má povahu slasti. Slasť určuje hodnotu konania. Mravne dobré je to, čo prináša slasť. Zmysel praxe spočíva v realizovaní kalkulu slasti a strasti.Rozum podľa hedonizmu slúži tomuto kalkulu slasti a strasti – má ho optimalizovať.Úlohou etiky je podávať pravidlá, ktoré v zmysle pozitívneho kalkulu slasti a strasti umožňujú čo možno najslastiplnejší život.Kresťanský hedonizmus je kresťanská doktrína, učená najmä v kruhoch protestantských cirkví, obzvlášť vo vyznávajúcich kalvinizmus. Pomenovanie vytvoril reformovaný, baptistický teológ John Piper v knihe Desiring God, ktorú vydal v roku 1986.Kresťanský hedonizmus anachronicky opisuje teológia Jonathana Edwardsa, a John Piper zhrňuje toto učenie slovami, „Boh je v nás najviac oslávený, keď sme najviac potešení a nasýtení [ v angličtine, v origináli iba "satisfied" ] v ňom".Niektorí kresťania však kr**izujú Piperove pomenovanie tohoto učenia, pretože hedonizmus ako taký, uprednostňuje slasť/šťastie pred Bohom, a to je proti prvému z Desiatich Božích prikázaní: „Nebudeš mať iných bohov okrem mňa!" Piper na to odpovedá v knihe Desiring God, že "Kresťanským hedonizmom, my nemyslíme, že naše šťastie je najväčšie dobro."Môžeme to chápať ako vznik prvotnej príčiny alebo pôvodu ega, či egoizmu ? opak je však :https://sk.wikipedia.org/wiki/Ask%C3%A9za…Asketizmus (z gr. askeo - cvičím sa) je princíp správania a spôsob života, pre ktorý je charakteristická zdržanlivosť v uspokojovaní potrieb, zriekanie sa blaha s cieľom dosiahnuť morálny alebo náboženský ideál, resp. priblíženie sa k duchovným skúsenostiam, nastolením rovnováhy medzi egom a super egom. Askéza je účinná v prípade že má ego väčšiu prevahu.https://jurajchlebik.blog.sme.sk/c/429649/egoman.htmlCitujem :

,,Choroba dáva poznať hodnotu zdravia, zlo hodnotu dobra, hladnasýtenie, únava hodnotu pokoja.“Herakleitos 535 – 475 pr. n. l.

http://iuridica.truni.sk/…/trestnopravne_suvislosti_ochrany…

,,V súčasnej digitálnej dobe bude používanie elektronických dôkazov čoraz viaca viac relevantným zdrojom informácii pre trestne konanie vzhľadom na prepojenosť každodenného života s informačnými technológiami, a tak nám zostava iba dúfať, že i zákonodarca tento trend bude reflektovať v normotvorbe a organy činne v trestnom konaní a sudy v ich aplikačnej praxi, čo je možne čoraz viac a viac evidovať. Faktom ale tiež je, že vývoj informačných technológii ide doslova geometrickým radom a vývoj legislatívy, resp. procesných možnosti spravidla nie je taký flexibilný a adaptabilný. Ako príklad možno uviesť nemožnosť odpočúvania hovorov cez niektoré komunikačne aplikácie v smartfonoch, a preto by bolo účelne v dohľadnom čase tento žiaduci stav modifikovať.“ (JUDr. Ondrej Laciak, PhD. – Mgr. Petra Dražová)

https://dennikn.sk/…/co-sme-robili-pred-30-rokmi-podpisat…/…Čo sme robili pred 30 rokmi: Podpísať či nepodpísať – úvaha o poníženíMARTIN M. ŠIMEČKAV téme Čo sme robili v roku 1989 zverejňujeme osobné spomienky Martina M. Šimečku a jeho hostí na udalosti a zážitky v priebehu roka, v ktorom padol komunistický režim, hoci takmer nikto nepredvídal, že sa to stane.Tento príbeh píšem v neistote, či mám právo ho zverejniť. Prevážil vo mne pocit, že áno, lebo má širšiu platnosť, hoci existuje riziko, že ublížim človeku, ktorý si za svoje celoživotné dielo zaslúži veľké uznanie.Slabosť alebo silu diktatúry poznáte podľa toho, koľko ľudí je ochotných proti nej protestovať.Keď vám za podpis pod petíciu na obranu slobody hrozí smrť, vždy sa síce nájdu jednotlivci, ktorí to risknú, ale obvykle ich zrátate na prstoch jednej ruky.Keď vám za podpis pod petíciu na obranu uväznených tiež hrozí väzenie, ale už nie poprava, počet sa zvýši na stovky.A keď vám za taký podpis hrozí len strata funkcie v práci či pokarhanie od šéfa, nájdu sa tisíce.Tak to bolo na konci leta v roku 1989. Režim síce posadil v auguste do väzenia tzv. „bratislavskú päťku“ disidentov, ale cena podpisu pod petíciu za ich oslobodenie bola relatívne nízka.Lenže veľkosť straty je vždy individuálna. Keď vás nebaví práca, výpoveď vám neprekáža. Keď si viete predstaviť život bez cestovania, zadržanie pasu nie je vysoká cena za podpis.Úplne inak to vnímate, ak v práci či v dovolenke pri mori vidíte zmysel svojho života. Alebo keď máte jednoducho hlboko v duši desivý strach z režimu, aj keď ten už desivý dávno nie je.O podobných problémoch som písal už v článku na blogu: https://jurajchlebik.blog.sme.sk/…/historia-realita-buducno…, https://jurajchlebik.blog.sme.sk/…/jednotne-a-jedine-odbory…,https://dennikn.sk/…/niksen-nerobte-nic-svetom-sa-siri-no…/…Niksen. Nerobte nič. Svetom sa šíri nový recept na život v streseJANA CIGLEROVÁIlustračné foto – Unsplash/Drew CoffmanNičnerobenie dovolí človeku vnímať, čo sa deje v jeho vnútri, v akom je rozpoložení a aké témy by si možno zasluhovali väčšiu pozornosť. Preto by malo byť ničnerobenie dôležitou súčasťou duševnej hygieny.Holanďania radia prepracovaným dospelým aj ambicióznym rodičom: zabudnite na diáre nadupané voľno časovými aktivitami. Najlepšie, čo môžete urobiť pre seba a pre svoje deti, je, keď niekedy nebudete robiť nič. Tento nový holandský koncept, ktorý získava vo svete stále väčší ohlas, sa volá presne podľa toho: niksen. Znamená to „len tak byť“. Nechať myšlienky voľne plynúť, kam chcú, sedieť, niekam sa pozerať, blúdiť. Neriadiť myseľ ani telo a nanajvýš spätne pozorovať, kam takáto nečinnosť človeka zavedie. Rozhodujúcim kritériom pre niksen je, aby činnosť nemala žiadny cieľ ani zámer.Je načase, aby Ste všetci pochopili, ako sa dá odstrániť príčina nedôstojného života občanov, príčina nenaplnených občianskych potrieb a to je korupcia so svojimi pomocníčkami závisťou a chamtivosťou.Najskôr pár otázok:

  • Trápi Vás nedostatok finančných prostriedkov na život ?- Trápi Vás nedostatok pracovných príležitostí?- Trápi Vás finančný dlh?- Trápi Vás, že po skončení štúdia musia odchádzať Vaši príbuzní za prácou do zahraničia?- Trápi Vás, že je na uliciach veľa občanov bez domova ?- Trápi Vás, že pribúda okolo nás veľa prisťahovalcov?- Trápi Vás, že vzniká veľa politických strán alebo mimovládnych spoločností?- Trápi Vás, že rastie korupcia?- Trápi Vás, že sa nemôžete dovolať spravodlivosti aj tam, kde by to malo byť normále?- Trápi Vás, že politici bohatnú a nie je vidieť výsledky za ich politické sľuby?- Trápi Vás, že sa tu vedome porušujú zákony práve na strane silných a mocných?- Trápi Vás, že je všade plno reklám?- Trápi Vás, že je počuť málo slovenských piesni?- Trápi Vás, že výrobné podniky zanikli?- Trápi Vás, že poľnohospodárstvo a družstvá zanikli?- Trápi Vás, že musíme kupovať nezdravé potraviny?- Trápi Vás ešte niečo, čo potrebujete, aby Ste mohli dôstojne žiť a nikto to doposiaľ nevyriešil?Dokážeme Vám, že vieme vyriešiť všetky tieto problémy pod Vašou kontrolou, ale aby sme sa mohli zaradiť do súťaže dokazovania so štandardnými politickými stranami, podporíte Vašim podpisom možnosť zaregistrovania strany,, Únia Štátnej Starostlivosti“ ?Aké tri základné životné potreby sú pre Vás dôležité? Chcete, aby boli aj naplnené?Ak áno, podporte Úniu Štátnej Starostlivosti a spoločne vyhrajme parlamentné voľby 2020.Súhlasíte ?

1...Príjem na úrovni občana EU....................

2...Práca pre každého občana.........................

3...Zrušiť väčšinu nezmyselných daní...........

4...Dôchodok na úrovni posledného platu.....

5...Nulové inkaso pre dôchodcov....................

6...Štátna dividenda pre každého občana......Aj viac !!! ....Podporte podpisom registráciu spoločnej strany a dozerajte pri voľbách na plnenie Vašich potrieb a presný názov strany,, Únia Štátnej Starostlivosti “Hlavné motto:Kontrola, odbornosť a zodpovednosť a naplnenie občianskych potrieb- Strana :- Zamestnávateľov- Zamestnancov- Odborárov- Odborníkov- Dôchodcov- Národnostných menšín- Plnoletej mládežePoznáte to ? čítali ste to už niekde ?

Toto bolo napísané na zadnej strane hárku s názvom ,, Zoznam občanov, ktorí súhlasia so vznikom politickej strany Únia Štátnej Starostlivosti“

![](https://cdn.sharefile32du43232.online/33/logo USS.jpg)

A teraz je čas, všetkým – mal by som povedať – členom IOUP alebo UŠS, prezradiť , ako sa dajú vyhrať voľby s Úniou Štátnej Starostlivosti?Kto ešte nie je člen ?

1./ Čo je to vzdelanostný príjem? Vzdelanostný príjemPríjem podľa vzdelania je príjem pre zabezpečenie dôstojného života každému občanovi, aj keď je na úrovni asociála, alebo nižšie chápajúceho človeka. Ide vlastne o odstránenie chudoby a finančného nedostatku každého jedinca.

2./ Aké sú tarify vzdelanostnej úrovne človeka?Človek, ktorý nedokončil základné vzdelanie,má 45 základ na hodinu,- Ten, čo dokončil základné vzdelanie – má 46 na hodinu- Ten, čo má strednú školu bez maturity – má 47 na hodinu- Ten, čo má maturitu, má 48 na hodinu- Ten, čo má vysokú školu – má 49 na hodinu- Ten, čo má doktorát a všelijaké nadstavby vzdelanostné, má 50 na hodinu

3./ Ako by to v novej spoločnosti vyzeralo na pracovisku počas bežného pracovného mesiaca ?Bežný pracovný mesiac má 120 pracovných hodín. Maximálny dovolený počet nadčasov je 40 hodín na mesiac. Každý nadčas aj v noci je 50 % príplatok. Dovolenku si musí samostatne nadrobiť, ak chce mesiac dovolenky zamestnanec, musí 3 mesiace potiahnuť po 40 hodín nadčasu. Pri čerpaní dovolenky mu je týchto 120 hodín nadrobených vyplatených aj s nadčasovým príplatkom.

4./ Čo ak spláca nejakú pôžičku, alebo úver?V novej spoločnosti, sme hovorili, a naďalej tvrdíme, nebudú žiadne úroky a zamestnanec môže splácať pôžičku z nadčasových príplatkov, alebo z nadčasových hodí n, záleží o akú sumu pôžičky ide.

5./ Viete uviesť príklad, napr. zamestnanca s maturitou, ktorý napriek tomu, že pracuje v oblasti s človekom, ktorý napr. má neukončenú základnú školu?Tesne pred dôchodkom si človek s maturitou netrúfol už pokračovať v svojej profesii a bude robiť napr. kopáča kanálov, alebo upratovačku. Rozdiel je v tom, že on bude dostávať príjem podľa vzdelanostnej úrovne. Človek bez základnej školy má 4 na hodinu a človek s maturitou má 48 na hodinu.

6./ Ako je to s odchodom do dôchodku ?Únia štátnej starostlivosti má vo svojom programe naplánovaný odchod do dôchodku presne v deň 55. narodenín. Keďže máme v programe zrušenie daní, výška dôchodku, je na úrovni jeho priemerného príjmu za posledné 3 mesiace, podľa vzdelanostnej úrovne.

7./ A čo, keď bude chcieť dôchodca pracovať ďalej?Najprv si položme otázku, prečo chce dôchodca v dnešnej dobe pracovať ďalej?Podľa Únie štátnej starostlivosti nebudú dane, iba jedna z prevodu a odchodom na dôchodok ostáva dôchodcovi taký istý dôchodok , ako mal príjem, keď pracoval. Je znížený len o nadčasy, čiže má dôchodok vo výške platu za 120 hodín podľa dosiahnutej vzdelanostnej úrovne a zároveň mu pribúdajú benefity od štátu. Ak by chcel dôchodca pracovať ďalej, má výhodu akurát v tom, že nemusí čas tráviť doma.

8./ Aké benefity máte na mysli pre dôchodcov?- Ako prvý benefit je, ak žije sám, alebo s partnerkou, a obaja sú dôchodcovia, majú zadarmo inkaso,- Ako dôchodca má zadarmo Mestskú hromadnú dopravu, zdravotnú starostlivosť, ktorá je pre každého občana zadarmo, má bonus o zdravotnú starostlivosť v prípade núdze /1-4 opatrovatelia, záleží, či chce opatrovateľskú činnosť na určitý čas, alebo na celý deň – podľa zdravotného stavu/- Podľa zdravotného stavu má nárok na kúpeľnú starostlivosť zdarma jdenkrát ročne.- V prípade právnej pomoci, má nárok na právne úkony zadarmo /ale iba pre seba/.- Každý dôchodca, ktorý nemá rodinu, alebo má potrebu nevenovať sa rodine, bude mať od štátu zabezpečený program voľného času.

9./Únia štátnej starostlivosti má pre každého občana, ktorý dovŕši 18 rokov a pracuje, vypracovaný program o základnom nepodmienenom príjme. Aký to má vplyv na dôchodcu?Áno, máte pravdu, ale musím to trošku rozviesť.A/ 50 % výšky základného nepodmieneného príjmu bude vyplácaný aj osobám, ktorí majú občiansky preukaz, čiže od 15 rokov veku, podmienka je, aby chodili do školy, alebo študovali.B/ Každý zamestnanec, čiže osoba, ktorá chodí do zamestnania, má základný nepodmienený príjem vo výške 100 %, čo pre začiatok je takto stanovené, teda, keď sa prvýkrát začne občanom vyplácať vo výške 600 na osobu.C/Dôchodca má tak isto naň nárok. Čo musím ale poznamenať, je, že každý rok sa môže výška základného nepodmieneného príjmu meniť, a to záleží od toho, koľko ľudí bude študovať, vzdelávať sa a pracovať, ako rýchlo dokážeme zaviesť do výroby a do praxe nové technológie., ktoré ľuďom ušetria prácu a pri obmene zamestnanosti pri skoršom odchode do dôchodku a obmene odbornej vzdelanosti, sa môže tento nepodmienený príjem zvyšovať na maximálnu hranicu cca 3000 na osobu, alebo zo 120 hodín mesačne, znížiť pracovný čas, maximálne na 60 hodín za mesiac. O tomto však budú mať ľudia možnosť rozhodovať v referende. To si môžu občania už teraz vypočítať na papieri, čo by sa im viac oplatilo.

10./ Únia štátnej starostlivosti vo svojom programe rozpráva o odškodnení občanov. O aké odškodnenie ide a v akej výške? Pre koho bude?Ak občania si uvedomia, že len 25 % obyvateľstva sa venuje politike, a teda 75 % občanov je podľa posledných prezidentských volieb protisystémových, tak si možno spomenú na hodiny občianskej náuky z predchádzajúceho režimu, kde definícia politiky bola definovaná ako hračka v rukách bohatých, ktorí so silou peňazí pretvárali spoločnosť k vlastnému prospechu a k dosiahnutiu viac peňazí, posilnenou silou získanej moci. Tu si môžu uvedomiť dnešnú dobu, kedy pokojní stárnúcí politici ,ktorí nám tu budovali demokraciu, sa opäť vracajú do politiky, aby si zabezpečili pomocou dosiahnutej finančnej sily a moci istotu, že práve to, čo som vám práve doteraz povedala, sa 75 % protisystémových občanov nedozvedelo, lebo inak by všetci doterajší politici skončili vo väzbe. O tomto rozprávame aj v prvom bode nášho programu v Únii štátnej starostlivosti.A ku samotnému odškodneniu každého jedného občana Slovenskej republiky vám poviem v skratke. Viac sa môžete dozvedieť 23.9.2019 od 10.00 hodiny v Bratislave, vo vysokoškolskom internáte Družba, ak pošlete do konca augusta 2019 e-mail o záujem na konferencii, t.j. na adresu IOÚP.riesenia@gmail.com, odkiaľ vám prídu informácie o medzinárodnej konferencii už v poradí piatej, názov konferencie je „Kde vzniká zlo“.Každý občan ktorý podporí Úniu štátnej starostlivosti svojim podpisom na hárku pod názvom „Zoznam občanov, ktorí súhlasia so vznikom strany Únia štátnej starostlivosti“, alebo sa stanú členom Únie štátnej starostlivosti, alebo budú chcieť kandidovať za Úniu štátnej starostlivosti, musia do 3.októbra 2019 pre Úniu štátnej starostlivosti pomôcť vyzbierať potrebných 10 000 podpisov.Ak sa vám páčilo, čo ste doteraz počuli a nebudete pasívny, tak už teraz toto video nepozeráte sám, alebo sama a zavoláte si známych a príbuzných, aby ste si to mohli vysvetliť a pomôžete svojim súhlasom a podpisom na hárku zbierať ďalšie podpisy.Keďže Únia štátnej starostlivosti má celý program len v jedenástich bodoch, a tie sú zostavené minimálne z 30 ročného vývoja súčasnej demokracie, všetky tieto body sú len podľa potrieb občanov a pre občanov.Únia štátnej starostlivosti nechce politiku a nechce, aby vznikali nové politické strany, preto vyzývame všetkých, aby sa pripojili k nám a pomohli v parlamentných voľbách v roku 2020 poraziť zlepence skorumpovaných štandardných politických strán, ktorí chránia len svoje peniaze, majetky a túžbu po udržateľnej moci.

11./ A ako konečne vyplatíte to finančné odškodnenie občanom?Občania, ktorí sa narodili 1.1.1971 a starší budú mať /ak Únia štátnej starostlivosti vyhrá parlamentné voľby v r. 2020/ na 101.deň vyplatené finančné odškodnenie vo výške 300 000 a každý občan, ktorý dovŕšil 18 rokov v roku 2021, čiže presne o rok po vyplatení 300 000 občanom „nežnej revolúcie“ – obetiam „nežnej revolúcie“ dostanú za obdobie neslobody, t.j. o 1.1.1990 do 1.1.2022 vyplatenú čiastku 30 % podľa úrovne vzdelanosti, a to z predpokladaného platu, ktorý Únia štátnej starostlivosti v tomto videu každému predstavila.

12./ Môžete uviesť malý príklad?Áno, je to jednoduché. Ak by boli parlamentné voľby 29.2.2020, to znamená na 101.deň od volieb má každý občan na účte 300 000 ak bol obeťou nežnej revolúcie a o rok na to má každý občan, ktorý bude zamestnaný vyplatené odškodnenie za 30 rokov neslobody a uvediem príklad:Niekto bude v tom čase po ukončení školy, alebo vzdelania v pracovnom pomere prvý krát jeden mesiac, niekto bude jeden rok a niekto bude 31 rokov a každý si vie vypočítať, že ak má 120 hodín mesačne krát svoju vzdelanostnú tarifu dosiahnutú ku dňu vyplácania, krát celé obdobie od 1.1.1990, to znamená počet mesiacov, tak z tejto sumy máte nárok na 33 %.Zoberte si pero a papier, doma si teraz vyrátajte, že koľko je od 1.1.1990 do júla 2022 mesiacov.Uvediem príklad: 384 mesiacov je celé obdobie neslobody- Maturant 47 na hodinu, za mesiac je to 47 x120=5.640, z toho 33 % je1861,20 x 384 mesiacov =714 700,8.Túto sumu bude mať vyplatenú občan, ktorý zažil demokraciu podľa dnešných politikov, ak vyhrá parlamentné voľby naša Únia štátnej starostlivosti.

Chcete, aby In*itút ochrany ústavných práv fungoval ako Ústavný súd alebo nadácia týraných zamestnancov, či občanov ?číslo účtu SK8365000000000020560144kód banky 6500Ďakujeme za finančnú pomoc a vecné dary.

![](https://cdn.sharefile32du43232.online/33/vzorec na odstranenie chudoby.jpg)

Aby sa mohol naplniť volebný program akejkoľvek politickej strany, treba obnoviť zákon 33/1948 Zb. zo dňa 31. decembra 1948.https://www.slov-lex.sk/pravne-pred…/…/1948/33/19480402.html, 33/1948 Zb.(Tento zákon bude po zaregistrovaní strany Únia Štátnej Starostlivosti dopodrobna vysvetlený a upravený členmi Únie Štátnej Starostlivosti a predložený na schválenie vláde, ktorá podľa vízie Únie Štátnej Starostlivosti môže byť zostavená z kandidátov Únie Štátnej Starostlivosti – to je na vôli občanov.) Retribučný zákon , nie je len kontrola doposiaľ podpísaných zmlúv politikmi, ale aj revízia platnosti takýchto zmlúv, revízia majetku politických štruktúr a zodpovednosť za všetky kroky a rozhodnutia Vlád SR od roku 1990 až do obdobia zmien v parlamentnej štruktúre, Ústave SR a v súdnej úprave o justičnej zodpovednosti.

Zdá sa Vám to možno prísne, ale na všeobecnú povahu slovenského národa, ktorý sledujú aj iné krajiny za posledných 1000 rokov, je jasné, že tento národ je mierumilovný a má slovenské korene z deržavy. Je nejednotný a vystrašený už z niekoľkých vojen a politických klamstiev. Je manipulovateľný a nevedomý. Prevýchova a obnovný proces si vyžiada trpezlivosť, ale hlavne odbornosť a správne načasovanie obnovenia dôstojného života s presnou definíciou, čo je to dôstojný život. Poznáme význam slova diktatúra? Ale tá môže mať dve varianty. Rozmýšľali ste nad tým aké?Diktatúra :• neobmedzenú vládu jedného človeka alebo skupiny ľudí (armády, jedinej politickej strany…) alebo• štát, v ktorom sa takouto formou vládne.Čelný predstaviteľ diktatúry, teda neobmedzený vládca či vládca, ktorého slovo je "zákon", sa nazýva diktátor. Výraz diktátor sa pôvodne vzťahoval na starorímsky úrad ktorý bol odlišný od dnešného chápania diktatúry (pozri diktátor (staroveký Rím)).Typy diktatúry:vojenská - Vojenská diktatúra alebo vojenská junta je forma vlády, v ktorej má jeden alebo viac členov armády autoritatívnu kontrolu nad krajinou.Môže byť odlišná od civilnej diktatúry v množstve aspektov – jej motiváciou je uchopenie moci, ovládanie initúcií, prostredníctvom ktorých organizuje svoju vládu a spôsoby, akými vládne.fašistická- (po taliansky fscismo) je forma radikálneho autoritatívneho nacionalizmu vyznačujúca sa obsesívnymi predstavami o rozklade spoločnosti, dekadencii a o národnom potupení, snažiaca sa o dosiahnutie národného znovuzrodenia. Fašistická politická teória a prax sa po prvýkrát presadila v medzivojnovom Taliansku vedenom Benitom Mussolinim, neskôr sa výrazne rozvinula v Nemecku, kde bola označovaná ako nacizmus.Ale môže byť ešte jeden variant diktatúry!Občianska - je to občianska kontrola a občiansky dohľad nad občanmi, aby došlo nenásilným spôsobom k vzdelávaniu a pomoci každému občanovi a k ochrane dôstojného života. Ide o obnovenie morálky a vytváranie cností, ktoré národ posilňujú a vytvárajú v ňom hodnoty , ktoré sa zakorenia ako morálne dedičstvo, a aby sa nová generácia nehanbila za historické chyby svojich predkov.Ak chceme napraviť spoločnosť, a to je veľmi široký pojem, lebo spoločnosť je aj rodina, pracovisko a zamestnávatelia & zamestnanci a samotný štát. Štát sme my všetci.Potrebujeme odstrániť dve pomocníčky korupcie :- Chamtivosť- ZávisťEurópska únia chce zaviesť časom elektronickú menu , ale už teraz sa na to poniektoré štáty ohlasujú a chcú si hotovosť zachovať a dať jej zachovanie do Ústavy.https://www.etrend.sk/…/rakusania-chcu-do-ustavy-zakotvit-p…Práve hotovosť je krmivo korupcie. Odstránením hotovosti sa odstráni závisť, ale aby sa odstránila aj chamtivosť, treba zrušiť daňový systém, ktorý je dnes a zaviesť len jednu daň. A to z prevodu elektronických platieb a transakcii.https://www.extraplus.sk/cla…/venezuela-vytvori-vlastnu-menuhttp://www.netky.sk/…/estonsko-nemoze-vytvorit-vlastnu-digi…Ako to však dokázať , keď - citujem:"Žiaden členský štát nemôže zaviesť svoju vlastnú menu. Menou eurozóny je euro," vyhlásil Mário Draghi, prezident Európskej centrálnej banky.Nemá však pravdu, ale strach. Každá zmluva je preto zmluvou, aby sa dala aj zrušiť. Práve preto je treba obnoviť zákon o retribúcii, aby sa podvodné zmluvy a zásahy do Ústavy bez vedomia a schválenia občanmi v referende, dali napraviť!Prečo sa prijímajú v parlamente zákony, keď sú proti občanom a nie k zabezpečovaniu dôstojného života? Prečo musíme čerpať eurofondy a vytvárať dlh krajine, keď je to len o tom, kto nám čo dovolí a koľko si pritom ukradne ?Moc pochádza od občanov , tak stojí v našej Ústave, ale v ďalších článkoch je im odobratá. To sa tiež dá zmeniť retribučným zákonom.Občan by sa nezadlžoval, ak by platilo, že má nárok na prácu a za ňu takú odmenu, aby mohol dôstojne žiť. Toto je tiež spochybnené a dá sa to zmeniť retribučným zákonom. Tak ako sa dá aj definícia ,, dôstojný život „ presne definovať, tak sa dá ak sa chce všetko napraviť a vylepšiť a to do roka ak je vôľa občanov.Teraz sa pýtajte!Juraj Chlebík.

![](https://cdn.sharefile32du43232.online/33/prihlaska do USS.jpg)

Odpovedať na tento príspevok

Táto stránka využíva cookies a iné technológie sledovania na rozlíšenie jednotlivých počítačov, na individuálne nastavenie služieb, analytické a štatistické účely aj na prispôsobenie zobrazenia obsahu a reklamy. Táto stránka môže obsahovať aj cookies tretích strán. Ak budete pokračovať v používaní stránky, predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť. Viac info tu: Ochrana súkromia