EGR ventil (Exhaust Gas Recyclation) je súčiastka vo vozidle...

EGR ventil (Exhaust Gas Recyclation) je súčiastka vo vozidle (v motore), ktorej hlavnou úlohou je znižovanie emisií oxidov dusíka, prakticky až o 60%. Ak teplota spaľovania presiahne 1370 °C, reakciou kyslíka a dusíka vznikajú škodlivé oxidy dusíka (NOx). Pre zníženie tvorby NOx je potrebné znížiť teplotu spaľovania pod spomínanú teplotnú hranicu. To sa dosahuje pridaním určitého množstva výfukových plynov späť do spaľovacieho procesu cez EGR ventil. EGR ventil teda ovláda malý priechod medzi sacím a výfukovým potrubím. Keď sa ventil otvorí, sacie potrubie si vďaka podtlaku načerpá potrebné množstvo spalín z výfukového potrubia. Nasaté množstvo výfukových plynov, ktoré je opäť privedené do sacieho potrubia a je zmiešané vo valci s čerstvou zmesou, zabezpečí zníženie teploty horenia, čo v konečnom dôsledku znamená udržanie emisií NOx v prijateľných medziach. Inými slovami, časť spalín prejde spaľovacím procesom dvakrát a keďže to čo už bolo spálené raz, nezhorí znova, logicky sa tak zníži výsledná teplota horenia. V prípade benzínového motora je recirkulované množstvo spalín približne 10% – 20% z objemu nasatej zápalnej zmesi do valca a v prípade vznetového motora sa táto hodnota pohybuje na úrovni 15 – 25%. Podiel recirkulovaných plynov teda nemôže byť ľubovoľne veľký, keďže so zvyšujúcim sa % recirkulovaných plynov sa zvyšuje podiel nespálených uhľovodíkov HC, zvyšuje sa spotreba a pri príliš vysokom podiele výfukových plynov sa zhoršuje aj rovnomernosť chodu motora. Je teda veľmi dôležité nastaviť maximum recirkulovaných výfukových plynov tak, aby nezhoršovalo ostatné prevádzkové parametre motora nad požadovanú úroveň. Okrem zníženia tvorby NOx má použitie EGR ventilu aj ďalšie menej známe výhody:

  1. Eliminácia rizika detonačného horenia (samovznietenia) v prípade benzínových motorov, čím sa znižuje požiadavka tankovať vysoko oktánový benzín.
  2. Zníženie prevádzkovej teploty, čo umožňuje konštruovať motor tak, aby čo najviac tepla nemuselo byť odvádzaného mimo spaľovací priestor, čo v konečnom dôsledku o málo zvyšuje jeho celkovú účinnosť.234 Dôležité je tiež vedieť, že spätné vedenie výfukových plynov (tzv. recirkulácia) pracuje len v určitom prevádzkovom režime motora. Spätné vedenie výfukových plynov (EGR ventil je otvorený) sa využíva len pokiaľ je motor zahriaty na prevádzkovú teplotu, pra čiastočného zaťaženia, resp. λ = 1 (stechionometrick pre benzínové motory. Recirkulácia sa vypína (EGR je uzavretý) vždy, keď sa spaľuje bohatá zmes, t.j. v prípade, akcelerácie, plného zaťaženia, alebo na prevádzkovú teplotu. Pri spaľovaní bohatej zmesi totiž vzniká oveľa menej zlúčenín NOx, ako v režime čiastočného zaťaženia. EGR ventil je uzavretý aj pri chode naprázdno z dôvodu tichšej prevádzky motora. Recirkulácia závislosti na teplote, otáčkach a zaťaženia Normálne EGR nepotrebuje žiadnu špeciálnu údržbu, maximálne potrebuje občas prečistiť od karbónových usadením. Treba si totiž uvedomiť, že spaliny neprešli žiadnym katalyzátorom, ani DPF filtrom. Preto v prípade používania nekvalitnej nafty alebo ak motor spaľuje spolu s palivom aj olej, EGR ventil sa pomerne rýchlo zanesie Dôležité je tiež vedieť, že spätné vedenie výfukových plynov (tzv. recirkulácia) pracuje len v určitom prevádzkovom režime motora. Spätné vedenie výfukových plynov (EGR ventil je otvorený) sa využíva len pokiaľ je motor zahriaty na prevádzkovú teplotu, pra λ = 1 (stechionometrický pomer 14,7 g vzduchu ku 1 g paliva) pre benzínové motory. Recirkulácia sa vypína (EGR je uzavretý) vždy, keď sa spaľuje bohatá t.j. v prípade, akcelerácie, plného zaťaženia, alebo v režime štartovania a zohrievania na prevádzkovú teplotu. Pri spaľovaní bohatej zmesi totiž vzniká oveľa menej zlúčenín NOx, ako v režime čiastočného zaťaženia. EGR ventil je uzavretý aj pri chode naprázdno z dôvodu tichšej prevádzky motora. Recirkulácia – spätné vedenie výfukových plynov sa tak reguluje v závislosti na teplote, otáčkach a zaťaženia motora. Normálne EGR nepotrebuje žiadnu špeciálnu údržbu, maximálne potrebuje občas prečistiť od karbónových usadením. Treba si totiž uvedomiť, že spaliny, ktoré sa opäť vracajú do motora neprešli žiadnym katalyzátorom, ani DPF filtrom. Preto v prípade používania nekvalitnej nafty alebo ak motor spaľuje spolu s palivom aj olej, EGR ventil sa pomerne rýchlo zanesie Dôležité je tiež vedieť, že spätné vedenie výfukových plynov (tzv. recirkulácia) pracuje len v určitom prevádzkovom režime motora. Spätné vedenie výfukových plynov (EGR ventil je otvorený) sa využíva len pokiaľ je motor zahriaty na prevádzkovú teplotu, pracuje v režime ý pomer 14,7 g vzduchu ku 1 g paliva) pre benzínové motory. Recirkulácia sa vypína (EGR je uzavretý) vždy, keď sa spaľuje bohatá v režime štartovania a zohrievania na prevádzkovú teplotu. Pri spaľovaní bohatej zmesi totiž vzniká oveľa menej zlúčenín NOx, ako v režime čiastočného zaťaženia. EGR ventil je uzavretý aj pri chode naprázdno z dôvodu spätné vedenie výfukových plynov sa tak reguluje v Normálne EGR nepotrebuje žiadnu špeciálnu údržbu, maximálne potrebuje občas prečistiť od , ktoré sa opäť vracajú do motora neprešli žiadnym katalyzátorom, ani DPF filtrom. Preto v prípade používania nekvalitnej nafty alebo ak motor spaľuje spolu s palivom aj olej, EGR ventil sa pomerne rýchlo zanesie 235 karbónovými usadeninami. To spôsobuje, že ventil “nedoviera” a motor pri pridaní šklbe alebo nadmerne dymí a v poslednej fáze zanesenia aj veľmi obtiažne štartuje. Nezriedka pomôže vyčistenie (odkarbonizovanie), mnohokrát ale iba celá výmena ventilu, obzvlášť ak zlyhá elektronika.

Odpovedať na tento príspevok

Táto stránka využíva cookies a iné technológie sledovania na rozlíšenie jednotlivých počítačov, na individuálne nastavenie služieb, analytické a štatistické účely aj na prispôsobenie zobrazenia obsahu a reklamy. Táto stránka môže obsahovať aj cookies tretích strán. Ak budete pokračovať v používaní stránky, predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť. Viac info tu: Ochrana súkromia