Milé študentky, milí študenti, moje meno je Bc...

Milé študentky, milí študenti, moje meno je Bc. Katarína Ševcová Pavlovičová a som študentkou piateho ročníka na Trnavskej univerzite. Touto cestou by som Vás chcela poprosiť o vyplnenie dotazníka k mojej diplomovej práci, ktorá je zameraná na študentov so špecifickými potrebami v akademickom prostredí. Dotazník je určený študentom Trnavskej univerzity, Univerzity Cyrila a Metoda a Slovenskej technickej univerzity v Trnave. Dotazník je anonymný a je rozdelený do niekoľkých častí: identifikačné otázky, všeobecné otázky, otázky pre študentov so sluchovým postihnutím, otázky pre študentov so zrakovým postihnutím, otázky pre študentov s chronickým ochorením, otázky pre študentov so psychickým ochorením, otázky pre študentov s autizmom alebo inou pervazívnou vývinovou poruchou, otázky pre študentov s poruchami učenia, otázky týkajúce sa ubytovania a iných služieb a priestor pre vyjadrenie celkovej spokojnosti.

Prečítajte si, prosím, pozorne každú z otázok. Nie všetky otázky musia byť relevantné vzhľadom na váš druh špecifických potrieb. Otázky sú väčšinou uzavreté s možnosťou výberu odpovede. Ak nie je uvedené inak, môžete si z ponúkaných možností vybrať aj viacero možností. Napríklad, ak študujete v dvoch študijných programoch súčasne, pričom v jednom externou a v druhom dennou formou, v príslušnej otázke krížikom „x“ vyznačíte obidve možnosti. Pri otvorených otázkach uvítam, ak odpoviete čo najpodrobnejšie.

Takisto vás chcem poprosiť o pomoc pri šírení tohto dotazníka, aby sa v prieskume mohlo vyjadr** čo najviac študentov so špecifickými potrebami. Ak vo svojom okolí poznáte takýchto študentov, prosíme o preposlanie dotazníka. Zber dát budeme realizovať v období 22.12.2017-22.2.2018. V prípade nejakých nejasností, pripomienok, či návrhov ma môžete kontaktovať na adrese: katarina.sevcova.pavlovicova@gmail.com. Vopred ďakujem za vašu ochotu a čas Katarína Ševcová Pavlovičová.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfbpCY8YiY-cpaAPEmNTnuBsF-bo_yQUvlGRr_qXy4zOSxbcg/viewformc=0&amp=;w=1

S pozdravom

Bc. Katarína Ševcová Pavlovičová študent Trnavská univerzita v Trnave Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

Dotazník zameraný na študentov so špecifickými potrebami v akademickom prostredí.

Preco si si titul nedala aj do tej mailovky? ?

Odpovedať na tento komentár

Odpovedať na tento príspevok

Táto stránka využíva cookies a iné technológie sledovania na rozlíšenie jednotlivých počítačov, na individuálne nastavenie služieb, analytické a štatistické účely aj na prispôsobenie zobrazenia obsahu a reklamy. Táto stránka môže obsahovať aj cookies tretích strán. Ak budete pokračovať v používaní stránky, predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť. Viac info tu: Ochrana súkromia