Na cesty už len s evidenčným číslom - dalšie poleno pod...

Na cesty už len s evidenčným číslom - dalšie poleno pod nohy roľníka.

(01.02.2017; Roľnícke noviny; č. 05, Spravodajstvo, s. 2; MALVÍNA GONDOVÁ) S príchodom nového roka uplynula platnosť prechodného ustanovenia novely zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách, podľa ktorého bolo povinné u pracovných strojov samohybných požiadať o výmenu technického osvedčenia vozidla za osvedčenie o evidencii časť II a následne prihlásiť vozidlo do evidencie vozidiel. Podľa tejto novely, ktorá začala platiť od 1. septembra 2009 museli byť všetky vozidlá kategórie L, M, N, O, T, C, R, Ps a Ls (vrátane všetkých motocyklov, traktorov, pracovných strojov samohybných, snežných skútrov a podobne), ktoré neboli prihlásené do evidencie vozidiel a mali vydané technické osvedčenie vozidla, do konca roka 2012 prihlásené do evidencie vozidiel. Odklad o 4 roky (do konca roku 2016) platil pre vozidlá kategórie Ps (pracovné stroje samohybné) používané v poľnohospodárstve. K 1. januáru tohto roka teda tento odklad uplynul. Na otázky Roľníckych novín k tejto téme odpovedala riaditeľka odboru komunikácie a hovorkyňa Ministerstva dopravy a výstavby SR, Karolína Ducká. Z akého dôvodu je potrebná evidencia takýchto vysoko špecializovaných strojov? Táto zmena bola prijatá hlavne na základe nasledovných dôvodov: vozidlá sú rýchlo a hneď identifikovateľné, zamedzí sa krádežiam týchto vozidiel, pretože budú povinne podliehať prihláseniu do evidencie vozidiel a bude medzi týmito vozidlami evidencia, vozidlá prihlásené do evidencie vozidiel vybavené evidenčným číslom môžu jazdiť do cudziny, tým že majú vydaný harmonizovaný registračný doklad podľa smernice 1999/37/ ES (osvedčenie o evidencii), ktoré je v medzinárodnej premávke plne akceptované, pracovné stroje samohybné vybavené tabuľkou so zvláštnym evidenčným číslom pre prevádzkovateľov vozidiel prinesie výhodu v tom, že po všetkých cestách II. triedy a po cestách I. triedy (okrem pondelka až piatka od 7.00 do 9.00 hod. a v piatok a v nedeľu od 16.00 do 20.00 hod.) nebudú potrebovať výnimky na prejazd podľa nového zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v rámci voľného pohybu tovaru v EÚ vozidlá s harmonizovaným registračným dokladom podľa smernice 1999/37/ES môžu byť bez akýchkoľvek problémov preregistrované do ostatných členských štátov. Táto povinnosť platí pre všetky stroje, alebo len pre nové? Čo všetko musia takéto stroje spĺňať? Čo sa týka nových vozidiel, ak bolo vozidlo schválené na prevádzku v cestnej premávke, tak mu je v súčasnosti vždy vydané osvedčenie o evidencii časť II, čo znamená, že musí byť prihlásené do evidencie vozidiel a bude opatrené tabuľkou s evidenčným číslom. Povinné zaevidovanie pracovných strojov samohybných sa týka vozidiel, ktoré boli schválené na prevádzku v cestnej premávke v minulosti a mali vydané technické osvedčenie vozidla. Ide o obyčajnú výmenu technického osvedčenia vozidla za osvedčenie o evidencii časť II a následné prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel. Aké požiadavky sú na ich prevádzku po pozemných komunikáciách? Základnou podmienkou prevádzky vozidla je, že vozidlo musí byť schválené na prevádzku v cestnej premávke. Dokladom, ktorým sa uvedená skutočnosť v cestnej premávke preukazuje, je osvedčenie o evidencii časť II (vozidlá podliehajúce prihláseniu do evidencie) alebo technické osvedčenie vozidla (vozidlá nepodliehajúce prihláseniu do evidencie). Základné informácie, aké vozidlá je možné prevádzkovať v cestnej premávke nájdete na internetovej stránke ministerstva: http://www. telecom.gov.sk/index/index. php?ids=59751. Čo má robiť poľnohospodár, ktorý používa staršiu techniku, ku ktorej nie sú k dispozícii kompletné doklady v súlade so súčasnými požiadavkami? Ak poľnohospodár používa v cestnej premávke aj "staršiu techniku", tak aj k takejto "staršej technike" potrebuje mať doklady, inak ju nemôže prevádzkovať v cestnej premávke. Vozidlá nemusia spĺňať súčasné technické požiadavky, ale tie, ktoré platili v čase uvedenia tohto vozidla do prevádzky v cestnej premávke. Jedine pri povinnom zaevidovaní vozidiel, ktoré v minulosti nepodliehali povinnému prihláseniu do evidencie vozidiel, je potrebné, aby vozidlo bolo vybavené miestom pre umiestnenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom spolu s požadovaným osvetlením tabuľku s evidenčným číslom

Odpovedať na tento príspevok

Táto stránka využíva cookies a iné technológie sledovania na rozlíšenie jednotlivých počítačov, na individuálne nastavenie služieb, analytické a štatistické účely aj na prispôsobenie zobrazenia obsahu a reklamy. Táto stránka môže obsahovať aj cookies tretích strán. Ak budete pokračovať v používaní stránky, predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť. Viac info tu: Ochrana súkromia