POZORNE SI PREČÍTAJTE AKO SOM VYHRAL NAD NEBANKOVKOU FRIENDLY...

POZORNE SI PREČÍTAJTE AKO SOM VYHRAL NAD NEBANKOVKOU FRIENDLY FINANCE SLOVAKIA S.R.O. (POZICKOMAT.SK) SO SÍDLOM V KOŠICIACH:

Od nebankovky Pozickomat som si začal požičiavať krátkodobé úvery od roku 2013. Napríklad 25 euro na 15 dní alebo 350 euro na 30 dní atď. Na internetovej stránke Pozickomatu vo svojom profile som uskutočňoval žiadosti o úvery. Od roku 2013, som splácal úvery načas preto som si mohol v oktobri 2014 požičať až 350 euro na niekoľko dní. Zaujímavé je, že nikdy som nevidel žiadnu zmluvu od roku 2013 ako som si začal požičiavať. Ani mi nikdy neprišla emailom žiadna zmluva. Nikdy mi neprišla zmluva poštou. Iba v mojom profile na internetovej stránke boli uvedené údaje koľko som si požičal na koľko dní a koľko mám vrátiť o niekoľko dní. Zaplatil som si 2 krát poplatok za predlženie splatnosti úveru. Koncom roka 2014 som stratil schopnosť splácať úvery. Ešte do konca roku 2014 som dostal 2 krát list od nebankovky, V listoch bolo upozornenie, že som zameškal so splácaním a sumy koľko mám vrátiť eur. Samozrejme vrátiť dlh nebolo možné. Začal som na internete hľadať nejaké riešenia pri omeškaní so splácaním. Natrafil som na združenia na ochranu spotrebiteľa, na združenie slobodný občania Slovenska, teda na Kristínku Ulmanovú, natrafil som na brožúrku Brániť sa oplatí, čítal som odborné články na internete a na články o neprijatelných zmluvných podmienkach v zmluvách som sa díval zo začiatku ako,,teľa na nové vráta,,predtým ako som podpisoval zmluvy keď som si bral úvery v iných nebankovkách alebo som súhlasil so zmluvnými podmienkami som vôbec nevedel, že niečo také existuje v zmluvách. Pani Kristínka Ulmanová mi na FB (facebooku), už ako facebooková priateľka do správy napísala, že si mám na internete pozrieť, preštudovať občiansky zákonník §52-54, neskôr som natrafil aj na zákon 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákon 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a iných úveroch, no a to už som mal preštudovanú aj brožúrku Brániť sa oplatí. Medzi tým ako som sa začal vzdelávať ohľadom problematiky nebankovky - spotrebitelia - vymáhači, mňa dala nebankovka Pozickomat vymáhačom De vries justitia.cz. V januári 2015 som už mal preštudovanú aj problematiku o vymáhačoch a aj ohľadom exekúcii. Od vymáhačov mi prišiel mail. Zavolal som im na uvedené číslo telefonu v maili. So ženou sa dalo dohodnúť na splácaní po 50 eur mesačne. Nedalo sa splácať takú sumu aj tak. Vo februári a v marci 2015 som zaplatil po 10 a 15 euro. Viac sa nedalo. Začal som im písať maily, také aby vycítili s obsahu listu, že sa viem brániť no a neskôr to boli aj maily s mrzkými nádavkami. Napríklad som vymáhačom napísal, že nech sa nehrajú na policajtov, sudcov a exekútorov, že oni nie sú verejný činitelia, že sú len banda k*tov, ktorí obťažujú ľudí v ťažkých finančných situáciách atď. Prišiel mi list poštou od vymáhačov, že v najbližších dňoch môžem čakať osobnú návštevu, že bude spísaný majetok v prípade exekúcie ak nezaplatím dlžnú sumu 621 euro. Tak tento list ma maximálne naštartoval a napísal som im veľmi mrzký mail a to som už vedel aj to, že vymáhači nemajú právo vstúpiť za dvere domu alebo bytu dlžníka. Potom tak do konca apríľa bol kľud. Žiadne listy ani maily nechodili a ani žiadna osobná návšteva sa nekonala. No a začiatkom mája 2015 som sa rozhodol napísať žalobu na Okresný súd v Martine. Aj sa tak stalo ale ešte predtým som písal vymáhačom mail, aby mi poslali kopiu zmluvy. Nič. Napísal som druhýkrát. Nič. Napísal som tretíkrát mail a si predstavte poslali mi mailom zmluvu. Myslím vymáhači. Lebo keď som napísal žalobu, tak na súd som musel dať okrem žaloby aj zmluvu. Stalo sa. V tomto čase som ešte rozsudky so súdov nesťahoval. Vymáhačov som upozornil, že som na nebankovku Pozickomat podal žalobu a že svoj spor si vyriešim s nebankovkou. Začiatkom júna 2015 mi vymáhači napísali správu do môjho profilu na intrenetovej stránke Pozickomatu (bolo to písané v čeine), že som ich už dosť pourážal v mailoch, ktoré som im posielal a že svoj dlh nesplácam podľa dohodnutého splátkového kalendára, tak prípad postupujú na súd, že vo veci mám kontaktovať ich advokáta. Advokátovi som napísal, že či sa nehanbí zastupovať podvodnícku nebankovku, ktorá má zmluvy v rozpore so zákonom a samozrejme som mu napísal aj to, že ja som už na nebankovku žalobu podal na súde v Martine. Odpísal, že ak som podal žalobu, tak potom sa ku nej vyjadria. Aj Pozickomatu som napísal správu s mojho profili aj do mailu, že som na nich podal žalobu. Pozickomat neodpísal. V zmluve boli neprijatelné zmluvné podmienky a to úžernícka RPMN, úžernícky poplatok (odplata) za pôžičku, v zmluve mali napísané, že úver je bezúročný a bezúčelový.Poplatky za upomienky pri omeškaní boli v rozpore s dobrými mravmi ako už aj spomenutý poplatok za úver. No a v zmluve nechýbala ani neprijatelná zmluvná podmienka rozhodcovská doložka. V júli 2015 som prišiel z rybačky domov a pozerám na facebooku...aha reklama od pozickomatu. Začal som im pod reklamu písať komentáre aj s nádavkami, aby som ľudí upozornil, že ich zmluvy sú v rozpore so zákonmi. A si predstavte asi o 2-3 dni mi zavolala žena z Pozickomatu, bola veľmi milá, ústretová, že ako dlhodobému klientovi mne odpúšťajú úroky z omeškania a poplatky, že stačí, keď im zaplatím len zostatok istiny, lebo som už 2 krát zaplatil predlženie splatnosti úveru a asi 2 krát som zaplatil 10-15 eur. Počúval som ju s otvorenými ústami, nechápajúc čo to, že najprv chceli 621 eur a zrazu stačí len zostatok istiny a bola to vtedy suma 270 eur a požičal som si 350 eur. No a ešte mi povedala žena od Pozickomatu, že moje komentáre im robia zlú reklamu a dokonca mi dovolila splácať zostatok istiny po 10 eur mesačne, tak ako som chcel ja. A aká bola milá, ústretová, žiadne vyhrážky súdom, exekúciou, a povedala aj to, že stiahnu vymáhanie od vymáhačov. Vtedy som si nič krajšie neželal, lebo to ako som dopadol s nebankovkou Pozickomat bolo momentálne to najkrajšie. Aha a ja som žene povedal a slušne samozrejme, že stiahnem žalobu zo súdu. Aj sa tak stalo. A na mňa vymáhači žiadnu žalobu nepodali, ako písali, že to dávajú na súd. Fajn len tak ďalej. Jednému pánovi som na FB poradil, aby tiež začal písať komentáre proti nim a tiež mu zavolali s nebankovky. Dokonca on im už nemusel zaplatiť nič. Výborná práca. A mal som pokoj od vymáhačov a do mája 2016 som nebankovke platil po 10 euro mesačne. Asi v máji 2016 mi jedna pani na FB napísala, že vyhrala súd s Pozickomatom, že jej majú vrátiť peniaze. V tomto čase som mal v PC posťahovaných asi 20 rozsudkov zo súdov, dostupné na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Všetky úvery od Pozickomatu sú bezúročné a bez poplatkov. Napísal som pozickomatu mail, že od roku 2013, aby mne vrátili bezdôvodné obohatenie a sumu zostatok istiny cca 180 eur nech si odrátajú zo sumy, ktorú od nich požadujem, aby mne vrátili. Asi o dva dni mi volala podľa hlasu mladá baba, že mi odpustia sumu cca 180 eur, ale že keby som od nich nežiadal požadovanú sumu od roku 2013. Dobre súhlasil som. Dlh cca 180 eur mi odpustili a poslali mi mail, že voči nim nemám žiadny záväzok. Fajn. A na záver dodávam, že keby som nebol poznal už vopred naštudovanú problematiku a keby som sa zľakol slova súd a exekúcia alebo osobná návšteva a spísanie majetku, tak by som si myslel, že nebankovke musím cez vymáhačov zaplatiť sumu 621 eur. Vymáhačom som statočne odolával ako aj nebankovke. Chceli 621 eur a nakoniec, keď som im ukázal, že sa viem brániť, tak stačilo zaplatiť zostatok istiny cca 270 eur no a nakoniec mi odpustili ešte aj zostatok istiny cca 180 euro, ktorý som mal ešte splácať po 10 eur mesačne. Víťazstvá nad nebankovkami mimosúdnou cestou si vyžadújú preštudovať si problematiku nebankovky - spotrebitelia - vymáhači, preštudovať Občiansky zákonník, zákon o ochrane spotrebiteľa a zákon o úveroch, k tomu treba posťahovať rozsudky zo súdov a preštudovať ich, kde súdy rozhodli, že úvery od Pozickomatu sú bezúročné a bez poplatkov v rozpore s dobrými mravmi. Chce to odvahu a vytrvalosť a zdravý sedliacky rozum. Ja som k veci presným príkladom. A prečo netrvali na tom, aby som im zaplatil 621 eur? Prečo sa v rozsudkoch zo súdov píše, že úvery sú bezúročné a bez poplatkov? Veď predsa, ten kto sriozne podniká v súlade so zákonmi, ten neprehráva súdy. Podrobnejšie som vám rozpísal víťazstvo nad nebankovkou Pozickomat. Pozickomat ako dostali licenciu od NBS (národnej banky Slovenska), už neposkytujú úvery za úžernícke poplatky. Napríklad pri požičaní 50 euro na 30 dní sa platí len pár centov. Polepšili sa.

miroslav6POZORNE SI PREČÍTAJTE AKO SOM VYHRAL NAD NEBANKOVKOU FRIENDLY FINANCE SLOVAKIA S.R.O. (POZICKOMAT.SK) SO SÍDLOM V KOŠICIACH:

Od nebankovky Pozickomat som si začal požičiavať krátkodobé úvery od roku 2013. Napríklad 25 euro na 15 dní alebo 350 euro na 30 dní atď. Na internetovej stránke Pozickomatu vo svojom profile som uskutočňoval žiadosti o úvery. Od roku 2013, som splácal úvery načas preto som si mohol v oktobri 2014 požičať až 350 euro na niekoľko dní. Zaujímavé je, že nikdy som nevidel žiadnu zmluvu od roku 2013 ako som si začal požičiavať. Ani mi nikdy neprišla emailom žiadna zmluva. Nikdy mi neprišla zmluva poštou. Iba v mojom profile na internetovej stránke boli uvedené údaje koľko som si požičal na koľko dní a koľko mám vrátiť o niekoľko dní. Zaplatil som si 2 krát poplatok za predlženie splatnosti úveru. Koncom roka 2014 som stratil schopnosť splácať úvery. Ešte do konca roku 2014 som dostal 2 krát list od nebankovky, V listoch bolo upozornenie, že som zameškal so splácaním a sumy koľko mám vrátiť eur. Samozrejme vrátiť dlh nebolo možné. Začal som na internete hľadať nejaké riešenia pri omeškaní so splácaním. Natrafil som na združenia na ochranu spotrebiteľa, na združenie slobodný občania Slovenska, teda na Kristínku Ulmanovú, natrafil som na brožúrku Brániť sa oplatí, čítal som odborné články na internete a na články o neprijatelných zmluvných podmienkach v zmluvách som sa díval zo začiatku ako,,teľa na nové vráta,,predtým ako som podpisoval zmluvy keď som si bral úvery v iných nebankovkách alebo som súhlasil so zmluvnými podmienkami som vôbec nevedel, že niečo také existuje v zmluvách. Pani Kristínka Ulmanová mi na FB (facebooku), už ako facebooková priateľka do správy napísala, že si mám na internete pozrieť, preštudovať občiansky zákonník §52-54, neskôr som natrafil aj na zákon 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zákon 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a iných úveroch, no a to už som mal preštudovanú aj brožúrku Brániť sa oplatí. Medzi tým ako som sa začal vzdelávať ohľadom problematiky nebankovky - spotrebitelia - vymáhači, mňa dala nebankovka Pozickomat vymáhačom De vries justitia.cz. V januári 2015 som už mal preštudovanú aj problematiku o vymáhačoch a aj ohľadom exekúcii. Od vymáhačov mi prišiel mail. Zavolal som im na uvedené číslo telefonu v maili. So ženou sa dalo dohodnúť na splácaní po 50 eur mesačne. Nedalo sa splácať takú sumu aj tak. Vo februári a v marci 2015 som zaplatil po 10 a 15 euro. Viac sa nedalo. Začal som im písať maily, také aby vycítili s obsahu listu, že sa viem brániť no a neskôr to boli aj maily s mrzkými nádavkami. Napríklad som vymáhačom napísal, že nech sa nehrajú na policajtov, sudcov a exekútorov, že oni nie sú verejný činitelia, že sú len banda k*tov, ktorí obťažujú ľudí v ťažkých finančných situáciách atď. Prišiel mi list poštou od vymáhačov, že v najbližších dňoch môžem čakať osobnú návštevu, že bude spísaný majetok v prípade exekúcie ak nezaplatím dlžnú sumu 621 euro. Tak tento list ma maximálne naštartoval a napísal som im veľmi mrzký mail a to som už vedel aj to, že vymáhači nemajú právo vstúpiť za dvere domu alebo bytu dlžníka. Potom tak do konca apríľa bol kľud. Žiadne listy ani maily nechodili a ani žiadna osobná návšteva sa nekonala. No a začiatkom mája 2015 som sa rozhodol napísať žalobu na Okresný súd v Martine. Aj sa tak stalo ale ešte predtým som písal vymáhačom mail, aby mi poslali kopiu zmluvy. Nič. Napísal som druhýkrát. Nič. Napísal som tretíkrát mail a si predstavte poslali mi mailom zmluvu. Myslím vymáhači. Lebo keď som napísal žalobu, tak na súd som musel dať okrem žaloby aj zmluvu. Stalo sa. V tomto čase som ešte rozsudky so súdov nesťahoval. Vymáhačov som upozornil, že som na nebankovku Pozickomat podal žalobu a že svoj spor si vyriešim s nebankovkou. Začiatkom júna 2015 mi vymáhači napísali správu do môjho profilu na intrenetovej stránke Pozickomatu (bolo to písané v čeine), že som ich už dosť pourážal v mailoch, ktoré som im posielal a že svoj dlh nesplácam podľa dohodnutého splátkového kalendára, tak prípad postupujú na súd, že vo veci mám kontaktovať ich advokáta. Advokátovi som napísal, že či sa nehanbí zastupovať podvodnícku nebankovku, ktorá má zmluvy v rozpore so zákonom a samozrejme som mu napísal aj to, že ja som už na nebankovku žalobu podal na súde v Martine. Odpísal, že ak som podal žalobu, tak potom sa ku nej vyjadria. Aj Pozickomatu som napísal správu s mojho profili aj do mailu, že som na nich podal žalobu. Pozickomat neodpísal. V zmluve boli neprijatelné zmluvné podmienky a to úžernícka RPMN, úžernícky poplatok (odplata) za pôžičku, v zmluve mali napísané, že úver je bezúročný a bezúčelový.Poplatky za upomienky pri omeškaní boli v rozpore s dobrými mravmi ako už aj spomenutý poplatok za úver. No a v zmluve nechýbala ani neprijatelná zmluvná podmienka rozhodcovská doložka. V júli 2015 som prišiel z rybačky domov a pozerám na facebooku...aha reklama od pozickomatu. Začal som im pod reklamu písať komentáre aj s nádavkami, aby som ľudí upozornil, že ich zmluvy sú v rozpore so zákonmi. A si predstavte asi o 2-3 dni mi zavolala žena z Pozickomatu, bola veľmi milá, ústretová, že ako dlhodobému klientovi mne odpúšťajú úroky z omeškania a poplatky, že stačí, keď im zaplatím len zostatok istiny, lebo som už 2 krát zaplatil predlženie splatnosti úveru a asi 2 krát som zaplatil 10-15 eur. Počúval som ju s otvorenými ústami, nechápajúc čo to, že najprv chceli 621 eur a zrazu stačí len zostatok istiny a bola to vtedy suma 270 eur a požičal som si 350 eur. No a ešte mi povedala žena od Pozickomatu, že moje komentáre im robia zlú reklamu a dokonca mi dovolila splácať zostatok istiny po 10 eur mesačne, tak ako som chcel ja. A aká bola milá, ústretová, žiadne vyhrážky súdom, exekúciou, a povedala aj to, že stiahnu vymáhanie od vymáhačov. Vtedy som si nič krajšie neželal, lebo to ako som dopadol s nebankovkou Pozickomat bolo momentálne to najkrajšie. Aha a ja som žene povedal a slušne samozrejme, že stiahnem žalobu zo súdu. Aj sa tak stalo. A na mňa vymáhači žiadnu žalobu nepodali, ako písali, že to dávajú na súd. Fajn len tak ďalej. Jednému pánovi som na FB poradil, aby tiež začal písať komentáre proti nim a tiež mu zavolali s nebankovky. Dokonca on im už nemusel zaplatiť nič. Výborná práca. A mal som pokoj od vymáhačov a do mája 2016 som nebankovke platil po 10 euro mesačne. Asi v máji 2016 mi jedna pani na FB napísala, že vyhrala súd s Pozickomatom, že jej majú vrátiť peniaze. V tomto čase som mal v PC posťahovaných asi 20 rozsudkov zo súdov, dostupné na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR. Všetky úvery od Pozickomatu sú bezúročné a bez poplatkov. Napísal som pozickomatu mail, že od roku 2013, aby mne vrátili bezdôvodné obohatenie a sumu zostatok istiny cca 180 eur nech si odrátajú zo sumy, ktorú od nich požadujem, aby mne vrátili. Asi o dva dni mi volala podľa hlasu mladá baba, že mi odpustia sumu cca 180 eur, ale že keby som od nich nežiadal požadovanú sumu od roku 2013. Dobre súhlasil som. Dlh cca 180 eur mi odpustili a poslali mi mail, že voči nim nemám žiadny záväzok. Fajn. A na záver dodávam, že keby som nebol poznal už vopred naštudovanú problematiku a keby som sa zľakol slova súd a exekúcia alebo osobná návšteva a spísanie majetku, tak by som si myslel, že nebankovke musím cez vymáhačov zaplatiť sumu 621 eur. Vymáhačom som statočne odolával ako aj nebankovke. Chceli 621 eur a nakoniec, keď som im ukázal, že sa viem brániť, tak stačilo zaplatiť zostatok istiny cca 270 eur no a nakoniec mi odpustili ešte aj zostatok istiny cca 180 euro, ktorý som mal ešte splácať po 10 eur mesačne. Víťazstvá nad nebankovkami mimosúdnou cestou si vyžadújú preštudovať si problematiku nebankovky - spotrebitelia - vymáhači, preštudovať Občiansky zákonník, zákon o ochrane spotrebiteľa a zákon o úveroch, k tomu treba posťahovať rozsudky zo súdov a preštudovať ich, kde súdy rozhodli, že úvery od Pozickomatu sú bezúročné a bez poplatkov v rozpore s dobrými mravmi. Chce to odvahu a vytrvalosť a zdravý sedliacky rozum. Ja som k veci presným príkladom. A prečo netrvali na tom, aby som im zaplatil 621 eur? Prečo sa v rozsudkoch zo súdov píše, že úvery sú bezúročné a bez poplatkov? Veď predsa, ten kto sriozne podniká v súlade so zákonmi, ten neprehráva súdy. Podrobnejšie som vám rozpísal víťazstvo nad nebankovkou Pozickomat. Pozickomat ako dostali licenciu od NBS (národnej banky Slovenska), už neposkytujú úvery za úžernícke poplatky. Napríklad pri požičaní 50 euro na 30 dní sa platí len pár centov. Polepšili sa.

Odpovedať na tento príspevok

Táto stránka využíva cookies a iné technológie sledovania na rozlíšenie jednotlivých počítačov, na individuálne nastavenie služieb, analytické a štatistické účely aj na prispôsobenie zobrazenia obsahu a reklamy. Táto stránka môže obsahovať aj cookies tretích strán. Ak budete pokračovať v používaní stránky, predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť. Viac info tu: Ochrana súkromia