Starí musia dať pôdu mladej konkurencii. (05.03.2015; Žilinské...

https://www.facebook.com/Kde-smeruje-slovenské-poľnohospodárstvo-568398923176633/Starí musia dať pôdu mladej konkurencii.

(05.03.2015; Žilinské ECHO; č. 05, Slovensko inzercia, s. 4; Annamária Ondrejková) Ak mladí poľnohospodári splnia podmienky, Slovenský pozemkový fond im dá pôdu. Zoberie ju starším Podpora zamestnanosti v poľnohospodárstve novým opatrením ministra Jahnátka sa môže minúť účinkom. BRATISLAVA. Minister pôdohospodárstva Ľubomír Jahnátek sa rozhodol podpor** mladých začínajúcich poľnohospodárov. Zbraň, ktorú zvolil, je dvojsečná. Mladým nemusí pomôcť. Starých môže roztrpčiť, prípadne sa môžu objaviť špekulanti, ktorí novinku zneužijú. Od januára platí, že začínajúci poľnohospodári majú nárok na 28 hektárov pôdy od Slovenského pozemkového fondu. Ak nie je k dispozícii, uvoľniť im ju musia starí poľnohospodári. Podľa novely zákona o pozemkových úpravách sa totiž kráti výmera prenajatej poľnohospodárskej pôdy od pozemkového fondu pre doterajších nájomcov, ak o prenájom požiada mladý poľnohospodár. To sa nepáči niektorým starším poľnohospodárom, ktorí tak môžu prísť o pôdu. Nezoberú, ak odchovajú viac zvierat Pozemok, ktorý majú starí poľnohospodári v prenájme, nebudú musieť prepustiť mladému poľnohospodárovi za dvoch podmienok. Ak majú pôdu do sto hektárov. Alebo v prípade, ak sa zaviažu, že budú chovať viac hospodárskych zvierat, ako sú ošípané, hovädzí dobytok, hydina či ovce a kozy. Napríklad by na 28 hektároch pôdy museli chovať jedenásť dojníc. Kým sa o ich pozemok nebude zaujímať mladý poľnohospodár, stačí, ak chovajú osem dojníc. Zvýšeným počtom hospodárskych zvierat by vyrovnali povinnosť mladých poľnohospodárov. Mladí totiž na to, aby dostali pôdu od staršieho poľnohospodára, majú jednu povinnosť. Musia sa zaviazať, že odchovajú viac zvierat ako ich starší konkurenti. Ak starší konkurent vyrovná jeho ponuku, pôda mu ostane. "Ak bude tieto kritériá spĺňať aj pôvodný nájomca, ku kráteniu jeho výmery nedôjde. Takže nie je možné hovor** o diskriminácii jedného oproti druhému," konštatuje Hajnala. Ak to mladý poľnohospodár nedokáže, žiadna pomoc od štátu sa nekoná a bude si musieť pomôcť sám. Ešte len podávajú žiadosti Systém, ako je nastavený, môže byť zneužiteľný. "Mladý poľnohospodár, ktorý nemá nikoho za sebou, pri takýchto podmienkach má malú šancu začať. Pre iného sú takto nastavené podmienky ušité na mieru. Napríklad veľkochovatelia môžu dať časť dobytka svojim deťom, ktoré splnia kritériá, a tým dostanú pôdu aj peniaze," hovorí poľnohospodár z praxe Jaroslav Kňažko. Ako bude prenajímanie mladším poľnohospodárom a prípadné odoberanie pôdy ich starším kolegom fungovať, Slovenský pozemkový fond ešte nevie. "Len 27. februára sme zverejnili na svojej internetovej stránke vzor žiadosti o prenájom pozemkov fondu pre mladých poľnohospodárov," vysvetľuje hovorca fondu Martin Kormoš. Týmto opatrením chcel minister Ľubomír Jahnátek podpor** tvorbu nových pracovných miest v poľnohospodárstve. Celková zamestnanosť v poľnohospodárskom sektore je dnes jedno percento pod európskym priemerom. Ministerstvo sa tak snaží do tohto sektoru dostať aj mladých, ktorým sľubuje ľahký štart. Annamária Ondrejková Kto má nárok O pôdu môže požiadať poľnohospodár spĺňajúci podmienky malého podniku alebo mikropodniku. Musí podať žiadosť na Slovenský pozemkový fond. Ide o výmeru najviac 28 hektárov. Ku kráteniu výmery dôjde len v prípade, ak sa nový nájomca zaviaže, že bude vykonávať špeciálnu rastlinnú alebo živočíšnu výrobu so zaťaženosťou 0,4 veľkej dobytčej jednotky. Mladý poľnohospodár musí mať poľnohospodárske vzdelanie alebo musel absolvovať akreditovaný vzdelávací kurz

Odpovedať na tento príspevok

Táto stránka využíva cookies a iné technológie sledovania na rozlíšenie jednotlivých počítačov, na individuálne nastavenie služieb, analytické a štatistické účely aj na prispôsobenie zobrazenia obsahu a reklamy. Táto stránka môže obsahovať aj cookies tretích strán. Ak budete pokračovať v používaní stránky, predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť. Viac info tu: Ochrana súkromia