TAKTO SOM ZVÍŤAZIL NAD NEBANKOVKOU PROFI CREDIT SLOVAKIA, s...

TAKTO SOM ZVÍŤAZIL NAD NEBANKOVKOU PROFI CREDIT SLOVAKIA, s. r. o. (2 KRÁT):

V júni 2014 som navvil v Martine na pešej zóne kanceláriu nebankovej spoločnosti PROFI CREDIT SLOVAKIA. Požičal som si 300 eur. Musel som podpísať veľké množstvo papierov a dokonca 2 dokumenty neboli na podpis, jednalo sa o jednostranne podpísaný dokument - oznámenie vereľa o schválení úveru dlžníkovi a splátkový kalendár, ktorý nebolo treba podpísať a nebol podpísaný ani vereľom. Bolo treba podpísať žiadosť o poskytnutie revolvingového úveru/zmluvu o revolvingovom úvere a po podpise zmluvy na konci boli pripnuté zmluvné dojednania zmluvy o revolvingovom úvere napísané malým nahusteným písmom a na konci už nebola možnosť podpísať tieto dojednania. Ďalej som podpisoval dohodu o poskytovaní služieb - odklad 3 splátok v prípade neschopnosti splácania úveru, ďalej som podpisoval rozhodcovskú zmluvu a dohodu o zrážkach zo mzdy. Dohodu o zrážkach zo mzdy si nechala obchodná zástupkyňa pani Bakošová. V čase podpisovania zmluvy a dodatkov som nevedel ani čo je to istina, nevedel som aké náležitosti má zmluva obsahovať, nepoznal som zákony, nepoznal som čo sú to neprijateľné zmluvné podmienky a nemal som ani tušenie, že také niečo existuje, vôbec som sa ničomu nerozumel čo sa týka úverov a zmlúv ani som sa na nič nepýtal, jednoducho som veril obchodnej zástupkyni. Prvý krát som podpísal rozhodcovskú zmluvu a dohodu o zrážkach zo mzdy a dohodu o doplnkovej službe. Obchodná zástupkyňa mi povedala, že na účet dostanem o 10 eur menej, že 10 eur mi strhnú hneď ako poplatok za poskytnutie úveru. Fajn. Na druhý deň som mal na mojom účte sumu 290 eur. Okrem iného bolo aj na nájom. Úver som mal na 36 mesiacov a mesačná splátka bola 17,93 eur. Pred podpisom zmlúv som ani jednu zmluvu nečítal, pretože som sa ničomu nerozumel, čo tam všetko píšu. A bolo by to veľa čítania naraz a aj tak by som tomu nerozumel. V dobrej viere som podpísal všetky zmluvy a niektoré už som ich vymenoval neboli na podpis. Suma 290 eur sa minula a zmluvy doma začal napádal prach. V septembri 2014 som bol znova v tej istej kancelárii u pani Bakošovej a bez problémov som si požičal podľa zmluvy 450 eur ale na účet som dostal sumu 405 eur o 45 eur menej. Postup bol ten istý ako pri prvom úvere. Peniaze sa minuli a do novembra 2014 som nemeškal so splácaním obidvoch úverov na 36 mesiacov (mesačná splátka 17,93 eur a 26,18 eur). Na konci roka 2014 som mal 17 úverov/pôžičiek a zameškal som zo splácaním úverov. Trochu ma to znepokojilo. Mal som hneď na mysli slovo exekúcia ale nešiel som si ľahnúť na koľajnicu ani som sa neotrávil, neobesil. Povedal som si, že nejaké riešenie musí existovať, keď som zameškal zo splácaním. Začal som hľadať riešenia a pomoc na internete. A si predstavte, že riešenie som našiel. Na internete som našiel články o nebankovkách o neprijateľných zmluvných podmienkach. Natrafil som na združenia na ochranu spotrebiteľa, na brožúrku Brániť sa oplatí, ďalej na združenie slobodný občania Slovenska, to som natrafil na kristina495, ktorá mi podala pomocnú ruku a už som vedel, že existuje Občiansky zákonník - §52, §53, §54, od Kristínky som dostal prvú domácu úlohu, aby som si prečítal Občiansky zákonník §52, §53, §54. Samozrejme, že som ju poslúchol a čítal som. Nebol som leniví. Pretože pri zameškaných 17tich úveroch so splácaním treba makať...Ďalej som spoznal, že existuje zákon o úveroch 129/2010 Z. z. Hlavne som čítal §9 a §11. ďalej som spoznal zákon 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a smernicu Rady 93/13/EHS o nekalých praktikách. A popri čítaní všetkého doteraz uvedeného som si čítal zmluvy od Profi Creditu. A zistil som, že zmluvy a dodatky obsahujú neprijateľné zmluvné podmienky a hlavná zmluva neobsahuje obligatórne náležitosti, ktoré musí zmluva obsahovať, napríklad výšku, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov alebo termín konečnej splatnosti deň, mesiac a rok a skutočnú výšku RPMN a skutočnú výšku celkovej sumy na zaplatenie. Hlavná zmluva obsahovala veľké množstvo neprijateľných zmluvných podmienok, napríklad každodenný úrok z omeškania...atď. Počas môjho učenia sa na internete mi Profi Credit začal vykonávať zrážky zo mzdy prostredníctvom môjho vtedajšieho zamestnávateľa - agentúra EDYMAX. Pomaly som sa učil aj ako písať žaloby a zistil som, že aj proti zrážkam zo mzdy - mimosúdnym zrážkam existuje zbraň a to predbežné opatrenie v tom čase v roku 2015, aby súd zakázal zamestnávateľovi vykonávať zrážky zo mzdy. V tomto čase som už vedel aj to, že na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR sú verejne dostupné rozsudky. Na internete som si našiel zopár rozsudkov ohľadom zrážok zo mzdy a napísal som žalobu - predbežné opatrenie (po novom neodkladné opatrenie), lenže doma som nemal dohodu o zrážkach zo mzdy, tak som použil len výplatné pásky, kde bolo vidieť zrážky ale nebolo vidieť na páske, že pre koho zrážky, tak som perom dopísal, že zrážka pre Profi Credit. Bol som si vedomý, že žalobu - predbežné opatrenie nebudem mať osvedčenú, keďže nemám dohody o zrážkach zo mzdy a tieto bolo potrebné k žalobe dať na súd. Riskol som to a podal som žalobu na súd, aby súd zakázal agentúre Edymax vykonávať zrážky zo mzdy a aby súd rozhodol vo veci samej, aby dohody o zrážkach zo mzdy súd určil ako neplatné. Zadarilo sa. Asi o mesiac prišlo z Okresného súdu Martin uznesenie, či rozhodnutie? že súd zakázal môjmu zamestnávateľovi vykonávať zrážky zo mzdy. V tomto čase - leto 2015 sa mi už začalo dar aj s ostatnými úžerníkmi. Zrážky zo mzdy skončili. Hurá. Napísal som list nebankovej spoločnosti Profi Credit, že moja povinnosť plnenia zo zmlúv skončila. Mal som približne zrátané, že istiny mám zaplatené. V liste som im pohrozil žalobou, vypísal som im aké údaje v zmluvách chýbajú a aké neprijateľné zmluvné podmienky sa nachádzajú v zmluvách. Nejaký tajtrlík z nebankovky mi odpísal, že oni majú v zmluvách všetko v poriadku v súlade s platnou legislatívou. Ale ja som už v tom čase dobre vedel, že tajtrlík klame, akurát ma naštartoval a napísal som im do ich brlohu v Bratislave druhý list ale to už bol drsný list. To či prišla druhá odpoveď si už nepamätám. Nevadí. V októbri v roku 2015 som podal žalobu na súd ohľadom dohôd o zrážkach zo mzdy, aby súd určil, že obidve dohody sú neplatné. A v novembri 2015 som podal 2 žaloby, aby súd určil, že revolvingové úvery č. 8500051236 a č. 8500081739 sú bezúročné a bez poplatkov. Na jar 2016 bolo pojednávanie ohľadom neplatnosti dohôd o zrážkach zo mzdy. Sudkyňa rozhodla, že obidve dohody o zrážkach zo mzdy sú neplatné. Fajn. Hurá. V lete 2016 boli aj prvé pojednávania ohľadom bezúročnosti a bezpoplatkovosti úverov. Obidve pojednávania skončili v môj prospech. Obidva predmetné úvery súd určil ako bezúročné a bez poplatkov. A nebankovka mne má vydať bezdôvodné obohatenie - majú mi vrátiť peňažné prostriedky. Pretože počas súdnych pojednávaní som zistil, že nielen že mám istiny zaplatené ale dokonca preplatené, musel som aj dopĺňať žalobné návrhy. Vlastne čo sa týka prvej zmluvy na 290 eur, tak peniaze mi už nebankovka poslala v lete 2017 na môj účet a rozsudok Okresného súdu Martin je právoplatný, pretože nebankovka sa neodvolala.Druhý rozsudok prišiel len nedávno v lete 2017, tak rátam s tým, že tiež sa neodvolajú a vrátia mi bezdôvodné obohatenie 21 eur. A čo sa týka neplatnosti dohôd o zrážkach zo mzdy, tak sa nebankovka odvolala a Krajský súd Žilina vec vrátil naspät na Okresný súd Martin. No a konajúca sudkyňa znova rozhodla, že dohody o zrážkach zo mzdy č. 8500051236 a č. 8500081739 sú NEPLATNÉ. Čo sa týka predbežného opatrenia, aby mi zamestnávateľ prestal vykonávať zrážky zo mzdy skončilo na Krajskom súde v Žiline a Krajský súd mi zamietol predbežné opatrenie, tak predsa pretože som zrážky zo mzdy neosvedčil a to dohodou o zrážkach zo mzdy a žiadosťou o vykonávanie zrážok zo mzdy. Nevadí, veď potom mi už zrážky nevykonávali aj tak. Takže prežívam samé víťazstvá nad nebankovkami nie len mimosúdne ale aj súdnou cestou. Všetko čo som potreboval vedieť k tomu, aby som začal víťaziť nad úžerníkmi na Slovensku či už mimosúdne alebo súdnou cestou sa nachádza na internete. A nie som leniví učiť sa. PC nepoužívam len pre zábavu. Viem sa naučiť problematiku, aby som chránil seba a svoju rodinu. Nemám právnicke vzdelanie a zistil som, že v boji proti úžerníkom ho ani nepotrebujem. Víťazím nad úžerou na Slovensku ako obrábač kovov (frézar) s maturitou odbor Strojárstvo. A ideme ďalej....!!! VÍŤAZIŤ...!!! Ale ak chcete víťaziť musíte mať odvahu, chuť učiť sa, trpezlivosť...nesmiete byť leniví!!!...(dobrá rada nad zlato). Ak Vám z ktorejkoľvek nebankovky alebo banky odpíšu na vašu mimosúdnu dohodu, že oni majú v zmluvách všetko v poriadku v súlade s platnou legislatívou, tak NEVERTE IM!!! NIE JE TO PRAVDA!!! S pozdravom NA CENTRUM.

miroslav6TAKTO SOM ZVÍŤAZIL NAD NEBANKOVKOU PROFI CREDIT SLOVAKIA, s. r. o. (2 KRÁT):

V júni 2014 som navvil v Martine na pešej zóne kanceláriu nebankovej spoločnosti PROFI CREDIT SLOVAKIA. Požičal som si 300 eur. Musel som podpísať veľké množstvo papierov a dokonca 2 dokumenty neboli na podpis, jednalo sa o jednostranne podpísaný dokument - oznámenie vereľa o schválení úveru dlžníkovi a splátkový kalendár, ktorý nebolo treba podpísať a nebol podpísaný ani vereľom. Bolo treba podpísať žiadosť o poskytnutie revolvingového úveru/zmluvu o revolvingovom úvere a po podpise zmluvy na konci boli pripnuté zmluvné dojednania zmluvy o revolvingovom úvere napísané malým nahusteným písmom a na konci už nebola možnosť podpísať tieto dojednania. Ďalej som podpisoval dohodu o poskytovaní služieb - odklad 3 splátok v prípade neschopnosti splácania úveru, ďalej som podpisoval rozhodcovskú zmluvu a dohodu o zrážkach zo mzdy. Dohodu o zrážkach zo mzdy si nechala obchodná zástupkyňa pani Bakošová. V čase podpisovania zmluvy a dodatkov som nevedel ani čo je to istina, nevedel som aké náležitosti má zmluva obsahovať, nepoznal som zákony, nepoznal som čo sú to neprijateľné zmluvné podmienky a nemal som ani tušenie, že také niečo existuje, vôbec som sa ničomu nerozumel čo sa týka úverov a zmlúv ani som sa na nič nepýtal, jednoducho som veril obchodnej zástupkyni. Prvý krát som podpísal rozhodcovskú zmluvu a dohodu o zrážkach zo mzdy a dohodu o doplnkovej službe. Obchodná zástupkyňa mi povedala, že na účet dostanem o 10 eur menej, že 10 eur mi strhnú hneď ako poplatok za poskytnutie úveru. Fajn. Na druhý deň som mal na mojom účte sumu 290 eur. Okrem iného bolo aj na nájom. Úver som mal na 36 mesiacov a mesačná splátka bola 17,93 eur. Pred podpisom zmlúv som ani jednu zmluvu nečítal, pretože som sa ničomu nerozumel, čo tam všetko píšu. A bolo by to veľa čítania naraz a aj tak by som tomu nerozumel. V dobrej viere som podpísal všetky zmluvy a niektoré už som ich vymenoval neboli na podpis. Suma 290 eur sa minula a zmluvy doma začal napádal prach. V septembri 2014 som bol znova v tej istej kancelárii u pani Bakošovej a bez problémov som si požičal podľa zmluvy 450 eur ale na účet som dostal sumu 405 eur o 45 eur menej. Postup bol ten istý ako pri prvom úvere. Peniaze sa minuli a do novembra 2014 som nemeškal so splácaním obidvoch úverov na 36 mesiacov (mesačná splátka 17,93 eur a 26,18 eur). Na konci roka 2014 som mal 17 úverov/pôžičiek a zameškal som zo splácaním úverov. Trochu ma to znepokojilo. Mal som hneď na mysli slovo exekúcia ale nešiel som si ľahnúť na koľajnicu ani som sa neotrávil, neobesil. Povedal som si, že nejaké riešenie musí existovať, keď som zameškal zo splácaním. Začal som hľadať riešenia a pomoc na internete. A si predstavte, že riešenie som našiel. Na internete som našiel články o nebankovkách o neprijateľných zmluvných podmienkach. Natrafil som na združenia na ochranu spotrebiteľa, na brožúrku Brániť sa oplatí, ďalej na združenie slobodný občania Slovenska, to som natrafil na [kristina495]), ktorá mi podala pomocnú ruku a už som vedel, že existuje Občiansky zákonník - §52, §53, §54, od Kristínky som dostal prvú domácu úlohu, aby som si prečítal Občiansky zákonník §52, §53, §54. Samozrejme, že som ju poslúchol a čítal som. Nebol som leniví. Pretože pri zameškaných 17tich úveroch so splácaním treba makať...Ďalej som spoznal, že existuje zákon o úveroch 129/2010 Z. z. Hlavne som čítal §9 a §11. ďalej som spoznal zákon 250/2007 o ochrane spotrebiteľa a smernicu Rady 93/13/EHS o nekalých praktikách. A popri čítaní všetkého doteraz uvedeného som si čítal zmluvy od Profi Creditu. A zistil som, že zmluvy a dodatky obsahujú neprijateľné zmluvné podmienky a hlavná zmluva neobsahuje obligatórne náležitosti, ktoré musí zmluva obsahovať, napríklad výšku, počet a termíny splátok istiny, úrokov a iných poplatkov alebo termín konečnej splatnosti deň, mesiac a rok a skutočnú výšku RPMN a skutočnú výšku celkovej sumy na zaplatenie. Hlavná zmluva obsahovala veľké množstvo neprijateľných zmluvných podmienok, napríklad každodenný úrok z omeškania...atď. Počas môjho učenia sa na internete mi Profi Credit začal vykonávať zrážky zo mzdy prostredníctvom môjho vtedajšieho zamestnávateľa - agentúra EDYMAX. Pomaly som sa učil aj ako písať žaloby a zistil som, že aj proti zrážkam zo mzdy - mimosúdnym zrážkam existuje zbraň a to predbežné opatrenie v tom čase v roku 2015, aby súd zakázal zamestnávateľovi vykonávať zrážky zo mzdy. V tomto čase som už vedel aj to, že na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti SR sú verejne dostupné rozsudky. Na internete som si našiel zopár rozsudkov ohľadom zrážok zo mzdy a napísal som žalobu - predbežné opatrenie (po novom neodkladné opatrenie), lenže doma som nemal dohodu o zrážkach zo mzdy, tak som použil len výplatné pásky, kde bolo vidieť zrážky ale nebolo vidieť na páske, že pre koho zrážky, tak som perom dopísal, že zrážka pre Profi Credit. Bol som si vedomý, že žalobu - predbežné opatrenie nebudem mať osvedčenú, keďže nemám dohody o zrážkach zo mzdy a tieto bolo potrebné k žalobe dať na súd. Riskol som to a podal som žalobu na súd, aby súd zakázal agentúre Edymax vykonávať zrážky zo mzdy a aby súd rozhodol vo veci samej, aby dohody o zrážkach zo mzdy súd určil ako neplatné. Zadarilo sa. Asi o mesiac prišlo z Okresného súdu Martin uznesenie, či rozhodnutie? že súd zakázal môjmu zamestnávateľovi vykonávať zrážky zo mzdy. V tomto čase - leto 2015 sa mi už začalo dar aj s ostatnými úžerníkmi. Zrážky zo mzdy skončili. Hurá. Napísal som list nebankovej spoločnosti Profi Credit, že moja povinnosť plnenia zo zmlúv skončila. Mal som približne zrátané, že istiny mám zaplatené. V liste som im pohrozil žalobou, vypísal som im aké údaje v zmluvách chýbajú a aké neprijateľné zmluvné podmienky sa nachádzajú v zmluvách. Nejaký tajtrlík z nebankovky mi odpísal, že oni majú v zmluvách všetko v poriadku v súlade s platnou legislatívou. Ale ja som už v tom čase dobre vedel, že tajtrlík klame, akurát ma naštartoval a napísal som im do ich brlohu v Bratislave druhý list ale to už bol drsný list. To či prišla druhá odpoveď si už nepamätám. Nevadí. V októbri v roku 2015 som podal žalobu na súd ohľadom dohôd o zrážkach zo mzdy, aby súd určil, že obidve dohody sú neplatné. A v novembri 2015 som podal 2 žaloby, aby súd určil, že revolvingové úvery č. 8500051236 a č. 8500081739 sú bezúročné a bez poplatkov. Na jar 2016 bolo pojednávanie ohľadom neplatnosti dohôd o zrážkach zo mzdy. Sudkyňa rozhodla, že obidve dohody o zrážkach zo mzdy sú neplatné. Fajn. Hurá. V lete 2016 boli aj prvé pojednávania ohľadom bezúročnosti a bezpoplatkovosti úverov. Obidve pojednávania skončili v môj prospech. Obidva predmetné úvery súd určil ako bezúročné a bez poplatkov. A nebankovka mne má vydať bezdôvodné obohatenie - majú mi vrátiť peňažné prostriedky. Pretože počas súdnych pojednávaní som zistil, že nielen že mám istiny zaplatené ale dokonca preplatené, musel som aj dopĺňať žalobné návrhy. Vlastne čo sa týka prvej zmluvy na 290 eur, tak peniaze mi už nebankovka poslala v lete 2017 na môj účet a rozsudok Okresného súdu Martin je právoplatný, pretože nebankovka sa neodvolala.Druhý rozsudok prišiel len nedávno v lete 2017, tak rátam s tým, že tiež sa neodvolajú a vrátia mi bezdôvodné obohatenie 21 eur. A čo sa týka neplatnosti dohôd o zrážkach zo mzdy, tak sa nebankovka odvolala a Krajský súd Žilina vec vrátil naspät na Okresný súd Martin. No a konajúca sudkyňa znova rozhodla, že dohody o zrážkach zo mzdy č. 8500051236 a č. 8500081739 sú NEPLATNÉ. Čo sa týka predbežného opatrenia, aby mi zamestnávateľ prestal vykonávať zrážky zo mzdy skončilo na Krajskom súde v Žiline a Krajský súd mi zamietol predbežné opatrenie, tak predsa pretože som zrážky zo mzdy neosvedčil a to dohodou o zrážkach zo mzdy a žiadosťou o vykonávanie zrážok zo mzdy. Nevadí, veď potom mi už zrážky nevykonávali aj tak. Takže prežívam samé víťazstvá nad nebankovkami nie len mimosúdne ale aj súdnou cestou. Všetko čo som potreboval vedieť k tomu, aby som začal víťaziť nad úžerníkmi na Slovensku či už mimosúdne alebo súdnou cestou sa nachádza na internete. A nie som leniví učiť sa. PC nepoužívam len pre zábavu. Viem sa naučiť problematiku, aby som chránil seba a svoju rodinu. Nemám právnicke vzdelanie a zistil som, že v boji proti úžerníkom ho ani nepotrebujem. Víťazím nad úžerou na Slovensku ako obrábač kovov (frézar) s maturitou odbor Strojárstvo. A ideme ďalej....!!! VÍŤAZIŤ...!!! Ale ak chcete víťaziť musíte mať odvahu, chuť učiť sa, trpezlivosť...nesmiete byť leniví!!!...(dobrá rada nad zlato). Ak Vám z ktorejkoľvek nebankovky alebo banky odpíšu na vašu mimosúdnu dohodu, že oni majú v zmluvách všetko v poriadku v súlade s platnou legislatívou, tak NEVERTE IM!!! NIE JE TO PRAVDA!!! S pozdravom NA CENTRUM.

Odpovedať na tento príspevok

Táto stránka využíva cookies a iné technológie sledovania na rozlíšenie jednotlivých počítačov, na individuálne nastavenie služieb, analytické a štatistické účely aj na prispôsobenie zobrazenia obsahu a reklamy. Táto stránka môže obsahovať aj cookies tretích strán. Ak budete pokračovať v používaní stránky, predpokladáme, že Vám vyhovuje aktuálne nastavenie, ktoré však môžete kedykoľvek zmeniť. Viac info tu: Ochrana súkromia